Sök i Nämnarens artikelregister


Titel Författare År Nummer Sida PDF
Centrala komvuxprov Agneta Avasjö 86 1 8 PDF
Matematiken i etappsystemet Christer Holmström 86 1 9 PDF
Etappsystemet i matematik - flip eller flop? Torbjörn Ottosson 86 1 11 PDF
Att ramla in i matematikens värld Claes Alexandersson 86 1 12 PDF
Hur räknar du - människa? Kurt-Allan Paulsson 86 1 14 PDF
Matematik på AMU Karin Kristersson 86 1 19 PDF
Bekymrar ni er för oändligheten? Ingemar Lind 86 1 22 PDF
Några sidor svensk matematikhistoria Jan Thompson 86 1 28 PDF
Uppslaget:Gångar-schack Gunnar Askemur 86 1 33 PDF
Att se istället för att räkna Dagmar Neuman 86 1 34 PDF
Vad kan eleverna när de lämnar lågstadiet? Curt Öreberg 86 1 38 PDF
Kan eleverna bättre än läroboksförfattarna? Birgitta Rockström 86 1 42 PDF
Öka förståelsen för matematikens betydelse Göran Emanuelsson 86 1 45 PDF
Matematik i andra ämnen – något att räkna med? Göran Holmström 86 1 46 PDF
Matematik i Waldorfskolan - 2:Projektiv geometri Franz Peter Waritsch 86 1 48
Lyser solen i Skara? Göran Hjalmarsson 86 1 52 PDF
Tolv skolår på sex terminer - 3: Formler, sammansatta funktioner och spel Jan Unenge 86 1 53 PDF
Upptäckter med datorn - 4: Konsten att beräkna ¼ Lennart Råde 86 1 55 PDF
Lösning på tankproblemet Per Häggmark 86 1 59 PDF
Gudrun Malmers stiftelse Gudrun Malmer 86 1 60 PDF
Anslagstavlan 86 1 61 PDF
Smulor från biennetten Ingela Bursjöö 86 1 62 PDF
Problemavdelningen Hans Engberg 86 1 63 PDF
Pedagorien News Janus 86 1 64 PDF
Ledare:Matematik i skolan Emanuelsson G, Holmström G, Kilborn W, Rosén B och Ryding R 86 2-3 1 PDF
Miniporträttet: En stillsam revolutionär ( J L Lagrange) Jan Unenge 86 2-3 4 PDF
Vad händer på SÖ?: 86 2-3 6 PDF
Vad händer på SÖ?:Hur går vi vidare? Inger Marklund 86 2-3 7 PDF
Vad händer på SÖ?:Satsning i grundskolan Olle Nordgren 86 2-3 8 PDF
Vad händer på SÖ?:Prov i matematik - PRIM-gruppen Ljung Bengt Olov 86 2-3 10 PDF
Vad händer på SÖ?: Använd standardproven i matematik... och diskutera efteråt! Peder Claesson 86 2-3 11 PDF
Vad händer på SÖ?: Förändringar i gymnasieskolan Yngve Lindberg 86 2-3 12 PDF
Vad händer på SÖ?: Verklighet och visioner. Intervju med Erland Ringborg Göran Emanuelsson 86 2-3 14 PDF
Kunskaper och färdigheter 86 2-3 19 PDF
Kunskaper och färdigheter: Den nya underklassen Bengt Jonasson 86 2-3 20 PDF
Kunskaper och färdigheter:Problemlösning - viktigaste huvudmomentet i Lgr 80 Lennart Skoogh 86 2-3 22 PDF
Kunskaper och färdigheter: Form och innehåll Jan Unenge 86 2-3 23 PDF
Kunskaper och färdigheter: Miniräknaren löser inte problemen Bengt Johansson 86 2-3 24 PDF
Kunskaper och färdigheter: Färdigheter och förståelse Lars-Eric Björk och Hans Brolin 86 2-3 26 PDF
Kunskaper och färdigheter: Taluppfattning och problemlösning Adolf af Ekenstam och Karl Greger 86 2-3 30 PDF
Kunskaper och färdigheter: Om att förstå och att tala matematik Jan Wyndhamn 86 2-3 32 PDF
Kunskaper och färdigheter: Högpresterande - en bortglömd grupp Jan Unenge 86 2-3 36 PDF
Kunskaper och färdigheter: Sveriges första forskare i matematikdidaktik Bengt Johansson 86 2-3 37 PDF
Kunskaper och färdigheter: Den didaktiska dimensionen. Intervju med Ference Marton Göran Emanuelsson 86 2-3 41 PDF
Individualisering 86 2-3 47 PDF
Att individualisera är inte att organisera Wiggo Kilborn 86 2-3 55 PDF
Vår matematik på Bodaskolan Madeleine Löwing 86 2-3 59
Vi individualiserar på vårt sätt Maj-Lis Arenbo, Kerstin Wahlström och Börje Ståhl 86 2-3 62 PDF
Att välja matematikkurs på högstadiet Lennart Junermark 86 2-3 63 PDF
Arbetsformer och arbetssätt 86 2-3 65 PDF
Laborativa och undersökande arbetssätt Göran Holmström 86 2-3 67 PDF
Beskrivning av LUA Göran Holmström 86 2-3 70 PDF
Utan vanlig lärobok Kajsa Andersson & Gunnel Pettersson 86 2-3 73 PDF
Räkna med djur Anna Bjering 86 2-3 76 PDF
Matematikverkstad Bo Asp och Mats Johansson 86 2-3 78 PDF
Femmornas affär Britt Marie Malmgren 86 2-3 79 PDF
Gatan som klassrum eller Verkligheten som läromedel Hans Sjöström 86 2-3 81 PDF
Om läromedel Sven Erik Gode 86 2-3 83 PDF
Hur mycket styr läroböckerna Göran Emanuelsson 86 2-3 85 PDF
Tankar om hemarbete Göran Holmström och Ronnie Ryding 86 2-3 88 PDF
Utvärdering 86 2-3 91 PDF
Något om begrepps- och terminologibildning för utvärderare Ljung Bengt Olov 86 2-3 92 PDF
Grundläggande färdigheter - en resursfråga Ulla Runesson 86 2-3 95 PDF
Vad är poängen? (SÖ:s diagnoser) Wiggo Kilborn 86 2-3 100 PDF
Varför används inte SÖ:s diagnostiska uppgifter? Madeleine Löwing och Ulla Runesson 86 2-3 102 PDF
Vardagsdiagnostik Madeleine Löwing 86 2-3 104 PDF
ELAM - Elev- och linjeanpassad matematik Bo Rosén och Bror Svartborn 86 2-3 107 PDF
Arbetsplan, LUVA, fortbildning - ett starkt tretal Erling Svensson 86 2-3 109 PDF
En skolledares syn på Matematik i skolan Sigfrid Stake 86 2-3 112 PDF
Stadieövergripande samarbete Owe Aspeling och Lena Torbjörnsson 86 2-3 115 PDF
Så ska vi prata matematik Lisbeth Ekström 86 2-3 117 PDF
Klasslärarkandidaters matematikkunskaper Robert Liljefors och Ljung Bengt Olov 86 2-3 119 PDF
Ny lärarutbildning Torgny Domar 86 2-3 122 PDF
Pedagorien News Janus 86 2-3 126 PDF
Anslagstavlan 86 2-3 128 PDF
Statistiknämnaren red 86 4 1 PDF
Den passionerade statistikern (F Nightingale) Lennart Råde 86 4 4 PDF
Statistikens roll i samhället Sten Johansson 86 4 6 PDF
Skolservice i statistik Pehr Sundström 86 4 8 PDF
Den första statistiken Andrejs Dunkels 86 4 13 PDF
Indextillämpningar Bertil Piculell 86 4 17 PDF
Når informasjon blir desinformasjon Knut O Lysø 86 4 19 PDF
Statistisk klokskap Göran Andersson 86 4 21 PDF
Lästips Göran Andersson 86 4 34 PDF
Ministund Mark Berglund 86 4 36 PDF
Miljöstatistik – bra tillämpningsområde Thomas Polfeldt 86 4 39 PDF
Räkna jämställt Birgitta Hedman och Christina Österberg 86 4 40 PDF
Statistik på bambavis Anita Jonsson och Leif Svensson 86 4 42 PDF
Mitt eget komsumentprisindex Bo Rosén 86 4 44 PDF
Matematiklärare förr och nu Svante Körner 86 4 45 PDF
Att pröva och att samla slumptal Lennart Råde 86 4 47 PDF
Statistiska databaser i samhällskunskapsundervisningen – några erfarenheter Kent Nordlund, Sven Rundgren och Rune Östlund 86 4 50 PDF
Statistiska databaser i samhällskunskapsundervisningen – några exempel Kent Nordlund och Sven Rundgren 86 4 54 PDF
SEB Yvonne m fl 86 4 62 PDF
Minitab – ett ledande statistikpaket Göran Andersson 86 4 64 PDF
Sagan om Frankensteins medeltal Tage Danielsson 86 4 68 PDF
Skoltävlingar om bästa statistiska projekt - kan vi göra något liknande? Göran Andersson 86 4 70 PDF
Pedagorien News Janus 86 4 72 PDF
Ledare:Huvudsaker Redaktionen 85 1 1 PDF
Matematikdidaktik - \"fad\" eller vad? Adolf af Ekenstam 85 1 4 PDF