Välkommen till Madif-11

MADIF-11
Det traditionella matematikdidaktiska forskningsseminariet MADIF äger rum i Karlstad 23-24 januari 2018, i direkt anslutning till Matematikbiennalen 2018. Seminariet arrangeras av SMDF (Svensk förening för matematikdidaktisk forskning) i samarbete med Matematikbiennalen. Temat denna gång är Perspectives on professional development of mathematics teachers.
Du är mycket välkommen med ett bidrag som ska vara programkommittén tillhanda senast den 10 oktober 2017. Seminariets huvudspråk är engelska men bidrag skrivna på svenska är också välkomna.
Se ytterligare information på seminariets webbsidor HÄR.
Alla forskare och övriga forskningsintresserade inom det matematikdidaktiska området, lärare och lärarutbildare och andra med intresse för matematikens didaktik är varmt välkomna!
Johan Häggström

för programkommittén för MADIF-11

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!