Digitaliseringen och barns utveckling i förskolan

Strax före nyår avslutades ett danskt kvalitativt forskningsprojekt som pågått under hela 2015: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring.»»» Läs vidare [Skolverket: Omvärldsbloggen]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!