Mattedidaktik ett stort plus

Förskolan kan lägga en stabil grund för kommande kunskaper i matematik, om förskollärarutbildningarna satsar på elementär ämnesdidaktik. Det menar Marita Lundström som doktorerat vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, med avhandlingen Förskolebarns strävande att kommunicera matematik.»»» Läs vidare [Lärarnas Nyheter]

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!