Mer matte i förskolan

Förskolorna i Partille ska få experthjälp i mate­matik. Under det närmaste året kommer en forskare att hjälpa kommunens pedagoger att utveckla undervisningen.Mer matte i förskolan, [www.partilletidning.se] …
Matematikinlärning kräver tålamod, [www.skolverket.se] …
Små barns matematik, [NCM] …
Studenter får ångest av matte, [www.lararnasnyheter.se] …

Från tidigare Aktuellt
Om förskolan …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!