Förskollärare forskar om skärpta mål i matematik

I jämförelse med andra länder är svenska elever inte så bra på matte. Tidigare har forskarna främst letat efter orsakerna i skolan. – Men under senare år har man vänt blicken mot förskolan. Detta för att se om man kan göra något åt problemet redan innan barnen börjar i skolan, säger Lommabon Laurence Delacour. Hon arbetar deltid som förskollärare på Alnarps förskola men går mestadels forskarutbildningen för förskollärare på Malmö högskola. I sin doktorsavhandling studerar hon de nya målen för matematik i förhållande till det praktiska arbetet ute på förskolorna. Syftet är att se hur de skärpta målen faller ut i praktiken. Lomma kommun finansierar 20 procent av studien som ingår i en ny satsning,
Läs mer [lokaltidningen.se] …
Forskarskola för förskollärare [mah.se] …

Från tidigare Aktuellt
Bakgrund till ändringar förskolans läroplan …

Forskarskolor för lärare och förskollärare …

Nya utredningar: Stor lektorsreform och lämplighetsprov …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!