Skolinspektionen: Förskolans pedagogiska verksamhet i skymundan

I förskolan hamnar den pedagogiska verksamheten ibland i skymundan och mycket av lärandet i till exempel språk och matematik sker ogenomtänkt och oreflekterat. Rädsla för betygsliknande bedömningar leder också till bristande dokumentation. Det skriver Skolinspektionen i en kvalitetsgranskning av förskolans pedagogiska uppdrag i 16 förskolor i åtta kommuner. Läs mer, [Skolinspektionen] …
Förskolan inte tillräckligt pedagogisk, [SVD] …
Förskolans pedagogiska uppdrag. Kvalitetsgranskning, Rapport 2011:10, [Skolinspektioen] …
Små barns matematik, [NCM] …

Från tidigare Aktuellt
Om förskolan …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!