Forskarskolor för lärare och förskollärare

I ett pressmeddelande från Vetenskapsrådet den 16 juni kan man läsa:

Nu är beslut fattat om bidrag för forskarskolor för lärare och förskollärare. 14 ansökningar har beviljats medel för 200 licentiander i årets utlysning. Vetenskapsrådet har på uppdrag av regeringen beslutat om fördelning av medel för utbildning på forskarnivå för lärare och förskollärare. För att säkerställa att forskarutbildningen ska kunna genomföras med hög kvalitet har Vetenskapsrådet tillskjutit extra medel.
Läs vidare, [Vetenskapsrådet] …


Från tidigare Aktuellt

Nya utredningar: Stor lektorsreform och lämplighetsprov …

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!