ArkivX-tra

I ArkivX-tra samlar vi fritt tillgängligt material som tidigare publicerats på Nämnaren på nätet.
Materialet har delats in i tre grupper: Artiklar, Aktiviteter, Annat material samt Kopieringsunderlag – matematikpapper.

Artiklar
Berglund, Lasse
Klossar och lådor 1
Klossar och lådor 2
Klossar och lådor 3
Klossar och lådor 4
Bergsten, Christer
Vad är en parabel?
Berthold, Volker
Noshörningstenen – en marksten bidrar till en vardagsanknuten matematikundervisning
Jeppsson, Erika; Kiiskinen, Jaana & Käck, Barbro
Intensivundervisning i matematik i Gävle kommun
Jirotková, Darina
Geometri på rutat papper
Johansson, Ulla
Skellefteåmodellen – kompetensutveckling med Nämnaren
Jönsson, Per & Larsnäs, Mats & Lingefjärd, Thomas
Matematik med mobiltelefoner
Mannila, Linda; Peltomäki, Mia & Back, Ralph-Johan
Erfarenheter av strukturerade härledningar i undervisningen
Lingefjärd, Thomas
Avancerad matematik med GeoGebra
Mehanovic, S & Jönsson, P
Integraler – undersökande arbetssätt med GeoGebra
Mattfolk, Bertil & Nordin, Jan & Sund, Lennart
Multiplikation på taktilt vis
Persson, Per-Eskil
Uppfinnarens kvadrat
Persson, Ulf
Cirkeln
Sfären
Rodhe, Staffan
Algoritmer i Trevisoaritmetiken
Rossing, Nils Kristian
Matematik och ornamentik – ett upplägg för grundskolan
Runelid, Erland
TEMA: Hastighetsskala, tidsskala och effektskala
Spett, Jenny
Multiplikation genom århundraden
Ulin, Bengt
Navigering med geometri

Aktiviteter
1–36
Anna och Max
Bråk mellan 0 och 1
Färglägg bråk
Hur många snöbollar?
Kalaha
Karamellen
Klassisk adventsstjärna
Klossar och lådor 1
Klossar och lådor 2
Koordinatspelet fyra på rad
Kvarn
Länktips: Polyas illustrationer av 17 symmetrier i planet
Majories mosaik
Mattepoker
Multilink-kuber
Poliskonfrontationen
Rika problem, NRICH
Sifferkryss
Stambråk
Stickor – helt logiskt
Vika kycklingar
Vikt kyckling
Tetraederkyckling
Geokyckling

Annat material
Parallella och rätvinkliga linjer
Vi ger några förslag på hur uppslagets idéer kan utvecklas. Läs mer >>
Se även:
Parallella eller inte parallella linjer >>
Rätvinkliga eller inte rätvinkliga linjer >>
Uppslagets “slutprodukt” gånger fyra >>
Grafteori – en intressant och rolig del av den diskreta matematiken >>

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!