Avhandlingar

Här finns möjlighet att ta del av doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser. En del finns tillgängliga i NCM:s bibliotek. Ett antal är försedda med länkar till abstracts eller i några fall till avhandlingen i sin helhet.

  Segerby, Cecilia 2017 Supporting mathematical reasoning through reading and writing in mathematics – making the implicit explicit
  Malmö högskola
  Fulltext
  Vingsle,
  Charlotta
  2017 Formativ bedömning och självreglerat lärande: Vad behöver vi för att få det att hända?
  Umeå universitet
  Fulltext
  Nyman,
  Rimma
  2017 Interest and engagement: perspecitves on mathematics in the classroom
  Göteborgs universitet
  Fulltext
  Petersson,
  Jöran
  2017 Mathematics achievement of early and newly immigrated students in different topics of mathematics
  Stockholms universitet
  Fulltext
  Olteanu, Lucian 2016 Framgångsrik kommunikation i matematikklassrummet
  Linnaeus University
  Fulltext
  Norqvist,
  Mathias
  2016 On mathematical reasoning - being told or finding out
  Umeå universitet
  Fulltext
  Teledahl,
  Anna
  2016 Knowledge and writing in school mathematics - a communicational approach
  Örebro universitet
  Fulltext
  Larsson,
  Kerstin
  2016 Students' understandings of multiplication
  Stockholms universitet
  Fulltext
  Bergvall,
  Ida
  2016 Bokstavligt, bildligt och symboliskt i skolans matematik – en studie om ämnesspråk i TIMSS
  Uppsala universitet
  Fulltext
  Bagger,
  Anette
  2015 Prövningen av en skola för alla: nationella provet i matematik i det tredje skolåret
  Umeå universitet
  Fulltext
  Sidenvall,
  Johan
  2015 Att lära sig resonera: Om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang
  Linköpings universitet (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Larsson,
  Maria
  2015 Orchestrating mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom: Theorizing challenges and support for teachers
  Mälardalens högskola
  Fulltext
  Sterner,
  Görel
  2015 Tal, resonemang och
  representationer - en interventionsstudie i matematik i förskoleklass
  Göteborgs universitet (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Harvard Maare,
  Åsa
  2015 Designing for peer learning: mathematics, games and peer groups in leisure-time centers
  Lunds universitet
  Fulltext
  Fahlgren,
  Maria
  2015 Designing for the integration of dynamic software environments in the teaching of mathematics
  Karlstads universitet
  Fulltext
  Magnusson,
  Joakim
  2014 Proportionella samband – innehållets behandling och elevernas lärande
  Göteborgs universitet
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Lundström,
  Marita
  2015 Förskolebarns strävanden att kommunicera matematik
  Göteborgs universitet
  Fulltext
  Andersson,
  Catarina
  2015 Professional development in formative assessment: effects on teacher classroom practice and student achievement
  Umeå universitet
  Fulltext
  Brunström,
  Mats
  2015 Matematiska resonemang i en lärandemiljö med dynamiska matematikprogram
  Institutionen för matematik och datavetenskap, Karlstads universitet
  Fulltext
  Johansson,
  Helena
  2015 Mathematical Reasoning – in pysics and real-life context
  Department of Mathematical Sciences Chalmers University of Technology and University of Gothenburg
  Fulltext
  Mårtensson,
  Pernilla
  2015 Att få syn på avgörande skillnader. Lärares kunskap om lärandeobjektet
  Högskolan i Jönköping
  Fulltext
  Serder,
  Margareta
  2015 Möten med Pisa, Kunskapsmätning som samspel mellan elever och provuppgifter i och om naturvetenskap
  Malmö studies in educational sciences No. 75, Doctoral dissertation in education.
  Abstract
  Wester,
  Richard
  2015 Matematikundervisning utifrån ett elevperspektiv
  Malmö studies in educational sciences: Licentiate dissertation series 2015:36. Malmö högskola
  (Licentiatavhandling)
  Abstract
  Frejd,
  Peter
  2014 Modes of mathematical modelling – an analysis of how modelling is used and interpreted in and out of school settings
  (Linköping Studies in Behavioural Science, 181). Linköping. Linköpings universitet.
  Fulltext
  Jahnke,
  Anette
  2014 Insegel till dialog, Skolans matematikutbildning - en studie i fyra praktiker
  Ph.d. i studier av profesjonspraksis, Profesjonshögskolen Nr. 11. Bodø
  Fulltext
  Larson,
  Niclas
  2014 Matematikämnet och stadiebytet mellan grundskolan och gymnasieskolan. En enkät- och klassrumsstudie
  (Linköping studies in behavioural science, No. 187).
  Abstract
  Liljekvist,
  Yvonne
  2014 Lärande i matematik - om resonemang och matematikuppgifters egenskaper
  (Karlstad University studies, 2014:16). Karlstad. Karlstads universitet.
  Fulltext
  Mellroth,
  Elisabet
  2014 High achiever! Always a high achiever?
  A comparison of student achievements on mathematical tests with different aims and goals. Faculty of Health, Science and Technology. Karlstad University Studies | 2014:67.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Palmberg,
  Björn
  2014 The influence of national curricula and national assessments on teachers’ beliefs about the goals of school mathematics
  Umeå. Umeå universitet.
  Fulltext
  Ryberg,
  Ulf
  2014 Variationens betydelse för elevernas lärande. Relationen mellan en funktions graf och grafen till funktionens derivata
  Göteborgs universitet
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Skog,
  Kicki
  2014 Power, positionings and mathematics - discursive practices in mathematics teacher education
  Doctoral Thesis from the Department of Mathematics and Science Education 8, Stockholms universitet.
  Abstract
  Svanteson Wester,
  Jenny
  2014 Hur kan dubbelt så långt bli fyra gånger större?
  Göteborgs universitet
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Svensson,
  Petra
  2014 Elever med utländsk bakgrund berättar: möjligheter att lära matematik
  (Malmö studies in educational sciences. Licentiate dissertation series, 2013:31) Malmö: Malmö högskola.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Viirman,
  Olov
  2014 The function concept and university mathematics teaching
  Karlstad. Karlstads universitet.
  Fulltext
  Carstensen,
  Anna-Karin
  2013 Connect – modeling learning to facilitate linking models and the real world trough lab-work in electric circuit courses for engineering students
  (Studies in Science and Technology Education, 67). Linköping. Linköpings universitet.
  Fulltext
  Dahlin,
  Karin I. E.
  2013 Does it pay to practice? - a quasi-experimental study on working memory training and its effects on reading and basic number skills
  Stockholm. Stockholm University.
  Fulltext. Skolportens intervju
  Delacour,
  Laurence
  2013 Didaktiska kontrakt i förskolepraktik: förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv
  (Malmö studies in educational sciences. Licentiate dissertation series, 2013:29). Malmö: Malmö högskola
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Engvall,
  Margareta
  2013 Handlingar i matematikklassrummet - en studie av undervisningsverksamheter på lågstadiet då räknemetoder för addition och subtraktion är i fokus
  (Linköping Studies in Behavioural Science, 178). Linköping. Linköpings universitet.
  Fulltext
  Liu,
  Yang
  2013 Syllogistic analysis and cunning of reason in mathematics education
  Karlstad University Studies, 2013:28. Karlstad. Karlstads universitet.
  Fulltext
  Olande,
  Oduor
  2013 Students' narratives from graphical artefacts - exploring the use of mathematics tools and forms of expression in students' graphicacy
  (Mid Sweden University doctoral thesis, 162). Sundsvall. Mid Sweden University.
  Fulltext
  Palmér,
  Hanna
  2013 To become, or not to become, a primary school mathematics teacher - a study of novice teachers' professional identity development
  (Linnaeus University Dissertations, 2013:130). Växjö. Växjö universitet.
  Fulltext
  Szabo,
  Attila
  2013 Matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets roll vid lösning av matematiska problem
  (Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, 2013:4) Stockholm: Stockholms universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Säfström,
  Anna Ida
  2013 Exercising mathematical competence - practising representation theory and representing mathematical practice
  Göteborg. Chalmers.
  Fulltext
  Unga,
  Johanna
  2013 Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in… : matematik och förskolebarns experimenterande och potentialitet
  Stockholm: Stockholms universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Östergren,
  Rickard
  2013 Mathematical learning disability – cognitive conditions, development and predictions
  Linköping. Linköping Studies in Arts and Science, 584.
  Fulltext
  Aretorn,
  Lena
  2012 Mathematics in the Swedish upeer secondary school electricity program: a study of teacher knowledge
  (Studies in science and technology education). Umeå: Umeå universitet
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Balan,
  Andreia
  2012 Assessment for learning - a case study in mathematics education
  (Malmö studies in educational sciences, 68). Malmö. Malmö universitet.
  Fulltext
  Fägerstam,
  Emilia
  2012 Space and place - perspectives on outdoor teaching and learning
  (Linköping studies in behavioral sceince, 167). Linköping. Linköpings universitet.
  Fulltext
  Guambe,
  Ribas Salatiel Madaucaneo
  2012 Decontextualized language, logic, and algebra - the relationship between Mozambican students' achievement in school mathematics and their language and social background
  (Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2012). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
  Fulltext
  Mutemba,
  Balbina Jael Da Conceição
  2012 Pedagogic practice between tradition and renewal - a study of the new mathematics curriculum in Mozambique
  (Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2012). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
  Fulltext
  Player-Koro,
  Catarina
  2012 Reproducing traditional discourses of teaching and learning mathematics - studies of mathematics and ICT in teaching and teacher education
  (Studies in applied information technology. Centre of educational science and teacher research, CUL. Graduate school in educational science. Doctoral thesis, 17). Göteborg.
  Abstract
  van Bommel,
  Jorryt
  2012 Improving teaching, improving learning, improving as a teacher - mathematical knowledge for teaching as an object of learning
  (Karlstad University Studies, 2012:31). Karlstad. Karlstads universitet.
  Fulltext
  Andersson,
  Annica
  2011 Engagement in education - identity narratives and agency in the contexts of mathematics education
  Aalborg. Aalborg university.
  Fulltext
  Becevic,
  Semir
  2011 Klassrumsbedömning i matematik på gymnasieskolans nivå
  (Linköping Studies in Science and Technology, 1502). Linköping: Linköpings universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Dahl,
  Thomas
  2011 Problemlösning kan avslöja matematiska förmågor: att upptäcka matematiska förmågor i en matematisk aktivitet
  Växjö: Linnéuniversitetet
  (Licentiatavhandling)
  Referens
  Frejd,
  Peter
  2011 Mathematical modelling in upper secondary school in Sweden: an exploratory study
  (Linköping Studies in Science and Technology, 1471). Linköping: Linköpings universitet
  (Licentiatavhandling)
  Abstract
  Hansson,
  Åse
  2011 Ansvar för matematiklärande - effekter av undervisningsansvar i det flerspråkiga klassrummet
  (Göteborg studies in educational sciences, 313). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Fulltext
  Kilhamn,
  Cecilia
  2011 Making sense of negative numbers
  (Gothenburg Studies of Educational Sciences, 304). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Fulltext
  Lindström,
  Paulina
  2011 Understanding as experiencing a pattern
  (Lund University cognitive studies, 150). Lund. Lund University.
  Abstract
  Lundberg,
  Anna L.V.
  2011 Proportionalitetsbegreppet i den svenska gymnasiematematiken: en studie om läromedel och nationella prov
  (Linköping studies in science and technology. Thesis, 1498) (Studies in science and technology education, 44)
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Mehanovic,
  Sanela
  2011 The potential and challenges of the use of dynamic software in upper secondary mathematics: students’ and teachers’ work with integrals in GeoGebra based environments
  (Linköping Studies in Science and Technology. Thesis, 1499) Linköping: Linköpings universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Pettersson,
  Eva
  2011 Studiesituationen för elever med särskilda matematiska förmågor
  (Linnaeus University Dissertations, 48). Växjö, Kalmar. Linnaeus University Press.
  Fulltext
  Reis,
  Maria
  2011 Att ordna, från ordning till ordning - yngre förskolebarns matematiserande
  (Göteborg studies in educational sciences, 314). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Fulltext
  Sjögren,
  Jörgen
  2011 Concept formation in mathematics
  (Acta Philosophica Gothoburgensia, 27). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Fulltext
  Sönnerhed,
  Wang Wei
  2011 Mathematics textbooks for teaching: an analysis of content knowledge and pedagogical content knowledge concerning algebra in mathematics textbooks in Swedish upper secondary education
  Göteborg: Göteborgs universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Binde,
  Andrew
  2010 Conceptions of mathematics teacher education thoughts among teacher educators in Tanzania
  Åbo. Åbo Akademis förlag.
  Abstract
  Björklund Boistrup,
  Lisa
  2010 Assessment discourses in mathematics classrooms - a multimodal social semiotic study
  Doctoral Thesis from the department of Mathematics and Science Education, 4). Stockholm. Stockholms universitet.
  Fulltext
  Gahamanyi,
  Marcel
  2010 Mathematics at work - a study of mathematical organisations in Rwandan workplaces and educational settings
  (Linköping studies in behavioural sciences and learning, 150). Linköping. Linköpings universitet.
  Fulltext
  Jannok Nutti,
  Ylva
  2010 Ripsteg mot spetskunskap i samisk matematik - lärares perspektiv på transformeringsaktiviteter i samisk förskola och sameskola
  (Doctoral thesis / Luleå University of Technology). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
  Fulltext
  Kullberg,
  Angelika
  2010 What is taught and what is learned - professional insights gained and shared by teachers of mathematics
  (Göteborg studies in educational sciences, 293). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Fulltext
  Lindberg,
  Lisbeth
  2010 Matematiken i yrkesutbildningen: möjligheter och begränsningar
  (Licentiate thesis / Luleå University of Technology) Luleå: Luleå tekniska universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Norén,
  Eva
  2010 Flerspråkiga matematikklassrum - diskurser i grundskolans matematikundervisning
  (Doctoral Thesis from the department of Mathematics and Science Education, 5). Stockholm. Stockholms universitet.
  Fulltext
  Palmer,
  Anna
  2010 Att bli matematisk - matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen för de yngre åldrarna
  Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet, 167). Stockholm. Stockholms universitet.
  Fulltext
  Persson,
  Per-Eskil
  2010 Räkna med bokstäver - en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå
  en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå. Luleå. Luleå tekniska universitet.
  Fulltext
  Stenhag,
  Staffan
  2010 Betyget i matematiken - vad ger grundskolans matematikbetyg för information?
  (Studia Didactica Upsaliensis, 3). Uppsala. Uppsala universitet.
  Fulltext
  Ärlebäck,
  Jonas Bergman
  2010 Mathematical modelling in upper secondary mathematics education in Sweden - a curricula and design study
  (Linköping studies in science and technology. Dissertations, 1289). Linköping. Linköpings universitet.
  Fulltext
  Bråting,
  Kajsa
  2009 Studies in the conceptual development of mathematical analysis
  (Uppsala Dissertations in Mathematics, 64). Uppsala. Uppsala universitet.
  Fulltext
  Dash,
  Ingrid
  2009 Felxibility in knowing school mathematics in the contexts of a Swedish and an Indian school class
  Lund. Lund University.
  Fulltext
  Kling Sackerud,
  Lili-Ann
  2009 Elevers möjlighet att ta ansvar för sitt eget lärande i matematik - en skolstudie i postmodern tid
  (Doktorsavhandling i pedagogiskt arbete, 32). Umeå. Umeå universitet.
  Fulltext
  Klisinska,
  Anna
  2009 The fundamental theorem of calculus - a case study into the didactic transposition of proof
  (Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2009). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
  Fulltext
  Lantz-Andersson,
  Annika
  2009 Framing in educational practices - learning activity, digital technology and the logic of situated action
  (Göteborg studies in educational sciences, 278). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Fulltext
  Persson,
  Elisabeth
  2009 Det kommer med tiden - från lärarstudent till matematiklärare
  Stockholm. Stockholms universitet.
  Fulltext
  Stadler,
  Erika
  2009 Stadieövergången mellan gymnasiet och universitet - matematik och lärande ur ett studerandeperspektiv
  (Acta Wexionensia, 195/2009). Växjö. Växjö University.
  Fulltext
  Sumpter,
  Lovisa
  2009 On aspects of mathematical reasoning - affect and gender
  (Doctoral thesis / University of Umeå, Department of Mathematics, 41). Umeå. Umeå universitet.
  Fulltext
  Wernberg,
  Anna
  2009 Lärandets objekt - vad elever förväntas lära sig, vad görs möjligt fördem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna
  (Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 32) Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad, 2009:2). Umeå & Kristianstad. Umeå univ., Högskolan Kristianstad.
  Fulltext
  Häggström,
  Johan
  2008 Teaching systems of linear equations in Sweden and China - what is made possible to learn?
  (Göteborg studies in educational sciences, 262). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Fulltext
  Lundin,
  Sverker
  2008 Skolans matematik - en kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling
  Acta Universitatis Upsaliensis. Studier i utbildnings- och kultursociologi, 2). Uppsala. Uppsala universitet.
  Fulltext
  Långström,
  Peder
  2008 Matematikelevers strategier för fel- och hjälpsökning
  (Licentiate thesis / Research report in mathematics education, 2008:1). Umeå, Umeå Universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Pejlare,
  Johanna
  2008 On axioms and images in the history of mathematics
  (Uppsala dissertations in mathematics, 53). Uppsala. Uppsala universitet.
  Fulltext
  Pettersson,
  Eva
  2008 Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk praktik
  (Reports from MSI, 08030).Växjö: Växjö universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Pettersson,
  Kerstin
  2008 Algoritmiska, intuitiva och formella aspekter av matematiken i dynamiskt samspel - en studie av hur studenter nyttjar sina begreppsuppfattningar inom matematisk analys
  Göteborg. Chalmers Tekniska Högskola och Göteborgs universitet
  Fulltext
  Riesbeck,
  Eva
  2008 På tal om matematik matematiken, vardagen och den matematikdidaktiska diskursen
  (Linköping Studies in Behavioural Sciences, 129). Linköping. Linköpings universitet.
  Fulltext
  Sumpter,
  Lovisa
  2008 Affect and reasoning
  (Research reports in mathematics education, 2008:3) Umeå: Umeå universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Björklund,
  Camilla
  2007 Hållpunkter för lärande - småbarns möten med matematik
  Åbo. Åbo Akademis förlag.
  Fulltext
  Hatami,
  Reza
  2007 Reguladetri: en retorisk räknemetod speglad i svenska läromedel från 1600-talet till början av 1900-talet
  (Reports from MSI, 07005). Växjö: Växjö universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Jannok Nutti,
  Ylva
  2007 Matematiskt tankesätt inom den samiska kulturen: utifrån samiska slöjdares och renskötares berättelser(Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2007:03). Luleå: Luleå tekniska universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Olteanu,
  Constanta
  2007 Vad skulle x kunna vara? - andragradsekvation och andragradsfunktion som objekt för lärande
  (Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 19). Umeå. Umeå universitet.
  Fulltext
  Prytz,
  Johan
  2007 Speaking about geometry - a study of geometry textbooks and literature on geometry instruction for elementary and lower secondary levels in Sweden, 1905-1962, with a special focus on professional debates
  (Uppsala dissertations in mathematics, 49). Uppsala. Uppsala University.
  Fulltext
  Taflin,
  Eva
  2007 Matematikproblem i skolan - för att skapa tillfällen till lärande
  (Doctoral thesis - University of Umeå, Department of mathematics, 39). Umeå. Umeå Universitet.
  Fulltext
  Attorps,
  Iiris
  2006 Mathematics teachers' conceptions about equations
  Helsinki. University of Helsinki.
  Abstract
  Bergqvist,
  Ewa
  2006 Mathematics and mathematics education - two sides of the same coin - some results on positive currents related to polynomial convexity and creative resoning in university exams in mathematics
  (Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics and Mathematical Statistics 36). Umeå. Umeå University.
  Fulltext
  Bjerneby Häll,
  Maria
  2006 Allt har förändrats och allt är sig likt - en longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning
  Linköping studies in Educational Psychology, 110). Linköping. Linköpings universitet.
  Fulltext
  Boesen,
  Jesper
  2006 Assessing mathematical creativity - comparing national and teacher made tests, explaining differences and examining impact
  Doctoral thesis - University of Umeå, Department of mathematics, 34). Umeå. Umeå University.
  Fulltext
  Eklöf,
  Hanna
  2006 Motivational beliefs in the TIMSS 2003 context theory, measurement and relation to test performance
  (Academic dissertation at the Department of Educational Measurement, 2). Umeå. Umeå Universitet.
  Fulltext
  Engström,
  Lil
  2006 Möjligheter till lärande i matematik - lärares problemformuleringar och dynamisk programvara
  (Studies in educational sciences, 81). Stockholm. HLS förlag.
  Abstract
  Fransson,
  Torbjörn
  2006 Artefacts and objectification of mathematical knowledge: a study of students' interaction with concrete material in analytic geometry
  (Reports from MSI, 06044). Växjö: Växjö universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Hansson,
  Örjan
  2006 Studying the views of preservice teachers on the concept of function
  (Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2006:22). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
  Fulltext
  Hemmi,
  Kirsti
  2006 Approaching proof in a community of mathematical practice
  Stockholm. Stockholm University.
  Fulltext. Skolportens intervju
  Jakobsson-Åhl,
  Teresia
  2006 Algebra in upper secondary mathematics: a study of a selection of textbooks used in the years 1960-2000 in Sweden
  (Licentiat Thesis / Lule University of Technology, 2006:33). Luleå: Luleå Tekniska Universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Johansson,
  Monica
  2006 Teaching mathematics with textbooks - a classroom and curricular perspective
  (Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2006:23). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
  Fulltext
  Juter,
  Kristina
  2006 Limits of functions - university students' concept development
  (Doctoral thesis / Luleå University of Technology, 2006:08). Luleå. Luleå Tekniska Universitet.
  Fulltext
  Mouwitz,
  Lars
  2006 Matematik och bildning - berättelse, gräns, tystnad
  (Trita-IEO, 2006:12). Stockholm. Dialoger.
  Abstract
  Nilsson,
  Per
  2006 Exploring probabilistic reasoning - a study of how students contextualise compound chance encounters in explorative settings
  (Acta Wexionensia ". 103/2006).",Växjö". Växjö University Press.
  Fulltext
  Persson,
  Elisabeth
  2006 Det smyger sig in hela tiden: om tankestilar och traditioner i utbildningen för blivande matematiklärare
  Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Ryve,
  Andreas
  2006 Approaching mathematical discourse - two analytical frameworks and their relation to problem solving interactions
  (Mälardalen University press Dissertations, 30). Västerås. Mälardalen University.
  Fulltext
  Sjöberg,
  Gunnar
  2006 Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? en multimetodstudie av eleven i matematikproblem ur ett longitudinellt perspektiv
  (Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 7). Umeå. Umeå universitet.
  Fulltext
  Österholm,
  Magnus
  2006 Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik
  (Linköping studies in science and technology. Dissertation, 1057). Linköping. Linköpings universitet.
  Fulltext
  Brändström,
  Anna
  2005 Differentiated tasks in mathematics textbooks: an analysis of the levels of difficulty
  (Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2005:18). Luleå: Luleå tekniska universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Eriksson,
  Göta
  2005 Tidig aritmetisk kunskapsbildning - ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv
  (Studies in educational sciences, 76). Stockholm. HLS förlag.
  Abstract
  Hannula,
  Minna
  2005 Spontaneous focusing on numerosity in the development of early mathematical skills
  (Turun yliopiston julkaisuja Sarja B Humaniora, 282). Turku. Turun yliopisto.
  Abstract
  Nilsson,
  Gunnar
  2005 Att äga pi - praxisnära studier av lärarstudenters arbete med geometrilaborationer
  (Göteborg studies in educational sciences 228). Göteborgs universitet
  Abstract
  Persson,
  Per-Eskil
  2005 Bokstavliga svårigheter: faktorer som påverkar gymnasieelevers algebralärande
  (Licentiatuppsats / Luleå tekniska universitet, 2005:09) Luleå tekniska universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Bråting,
  Kajsa
  2004 A study of the development of concepts in mathematics
  (U.U.D.M. report, 2004:21). Uppsala: Uppsala universitet
  (Licentiatavhandling)
  Referens
  Hansson,
  Örjan
  2004 Preservice teachers‚ view on the concept of function : a study including the utilization of concepts maps
  (Luleå University of Technology, 2004:49). Luleå tekniska universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Juter,
  Kristina
  2004 Learning Limits of Functions, university students' development during a basic course in mathematics
  (Licentiate thesis / Luleå University of Technology, 2003:70) Luleå: Luleå tekniska universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Abstract
  Löwing,
  Madeleine
  2004 Matematikundervisningens konkreta gestaltning - en studie av kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar
  (Göteborg studies in educational sciences, 208). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Fulltext
  Nyström,
  Peter
  2004 Rätt mätt på prov - om validering av bedömningar i skolan
  (Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 71). Umeå. Umeå universitet.
  Fulltext
  Pejlare,
  Johanna
  2004 Torsten Brodén and the principles of geometry
  (Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2004:56). Göteborg: Chalmers tekniska högskola.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Pettersson,
  Kerstin
  2004 Samspel mellan intuitiva idéer och formella bevis: en fallstudie av universitetsstudenters arbete med en analysuppgift
  (Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University, 2004:44) Göteborg: Chalmers tekniska högskola.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Prytz,
  Johan
  2004 A study of the angle of contact: with a special focus on John Wallis' conception of quantities and angles
  (U.U.D.M. report, 2004:30) Uppsala: Uppsala university.
  (Licentiatavhandling)
  Referens
  Wolf-Watz,
  Margareta
  2004 Becoming a teacher in mathematics and science: a study of the transition from initial teacher education to school practice
  (Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 19). Umeå: Umeå universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Österholm,
  Magnus
  2004 Läsa matematiska texter: förståelse och lärande i läsprocessen
  (Linköping studies in science and technology. Thesis, 1134). Linköping: Linköpings universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Bentley,
  Per-Olof
  2003 Mathematics teachers and their teaching
  (Göteborg studies in educational sciences, 191). Göteborg. Göteborgs universitet.
  Abstract
  Bremler,
  Niklas
  2003 Matteboken som redskap och aktör - en studie av hur derivata introduceras i svenska läroböcker 1967-2002
  Lärarhögskolan, Stockholm
  (Licentiatavhandling)
  Referens
  Foisack,
  Elsa
  2003 Döva barns begreppsbildning i matematik
  (Malmö studies in educational studies, 2003:7). Malmö. Lärarutbildningen.
  Fulltext
  Johansson,
  Monica
  2003 Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the potentially implemented curriculum
  (LLuleå University of Technology, 2003:65). Luleå tekniska universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Mattson,
  Linda
  2013 Tracking mathematical giftedness in an egalitarian context
  Göteborg. Göteborgs universitet.
  Fulltext
  Nilsson,
  Per
  2003 Elevers förståelse av en slumpsituation – en fallstudie av hur elever i årskurs 7 tolkar och hanterar aspekter av sannolikhet aktualiserade i ett tärningsspel
  (Reports from MSI, 03119) Växjö: Växjö universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Abstract
  Ryve,
  Andreas
  2003 Concept mapping in linear algebra
  (Mälardalen University Licentiate Thesis, 21) Västerås: Mälardalens högskola.
  (Licentiatavhandling)
  Abstract
  Samuelsson,
  Joakim
  2003 Nytt, på nytt sätt? En studie över datorn som förändringsagent av matematikundervisningens villkor, metoder och resultat i skolår 7-9
  Uppsala universitet. Pedagogiska institutionen.
  Abstract
  Taflin,
  Eva
  2003 Problemlösning och analys av rika matematiska problem
  (Research reports in mathematics education, 2003:5) Umeå: Umeå universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Abstract
  Bjerneby Häll,
  Maria
  2002 Varför undervisning i matematik? Argument för matematik i grundskolan - i läroplaner, läroplansdebatt och hos blivande lärare
  (FiF-avhandling, 60) Linköping: Linköping university.
  (Licentiatavhandling)
  Referens
  Linnanmäki,
  Karin
  2002 Matematikprestationer och självuppfattning - en uppföljningsstudie i relation till skolspråk och kön
  Åbo. Åbo Akademis förlag.
  Referens
  Palm,
  Torulf
  2002 The realism of mathematical school tasks - features and consequenses
  (Doctoral thesis / University of Umeå, Department of Mathematics, 24). Umeå. Umeå universitet.
  Referens
  Bergqvist,
  Tomas
  2001 To explore and verify in mathematics
  (Doctoral thesis - University of Umeå, Department of Mathematics, 21). Umeå. Umeå university.
  Fulltext
  Emanuelsson,
  Jonas
  2001 En fråga om frågor - hur lärares frågor i klassrummet gör det möjligt att få reda på elevernas sätt att förstå det som undervisningen behandlar i matematik och naturvetenskap
  (Göteborg studies in educational sciences, 168). Göteborg. Göteborg Universitatis Gothoburgensis.
  Fulltext
  Eriksson,
  Göta
  2001 Talbegreppets utveckling: ett radikalkonstruktivistiskt perspektiv
  (Individ, omvärld och lärande/Forskning, 7). Stockholm: Lärarhögskolan.
  (Licentiatavhandling)
  Referens
  Lithner,
  Johan
  2001 Undergraduate learning difficulties and mathematical reasoning
  (Tekster fra IMFUFA, 399). Roskilde. Roskilde university.
  Abstract
  Möllehed,
  Ebbe
  2001 Problemlösning i matematik - en studie av påverkansfaktorer i årskurserna 4-9
  (Studia psychologica et paedagogica Series altera, 157). Malmö. Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan.
  Abstract
  Häggblom,
  Lisen
  2000 Räknespår - barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder
  Åbo. Åbo akademis förlag.
  Referens
  Lingefjärd,
  Thomas
  2000 Mathematical modeling by prospective teachers using technology
  Athens. University of Georgia.
  Fulltext
  Riesbeck,
  Eva
  2000 Interaktion och problemlösning: att kommunicera om och med matematik
  (FiF-avhandling, 42). Linköping: Linköpings universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Fulltext
  Engström,
  Lil
  1999 Teaching based on a constructive perspective supported by a computer programLondon: South Bank University.
  (Licentiatavhandling)
  Abstract
  Hedenborg,
  Maj-Lene
  1999 Cognitive strategies in simple addition and subtraction - process models based on analyses of response latensies and retrospective verbal reports.
  Stockholm. Stockholms universitet.
  Abstract
  Runesson,
  Ulla
  1999 Variationens pedagogik - skilda sätt att behandla ett matematiskt innehåll
  (Göteborg studies in educational sciences, 129). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Abstract
  Dahland,
  Göte
  1998 Matematikundervisning i 1990-talets gymnasieskola. Ett studium av hur en didaktisk tradition har påverkats av informationsteknologins verktyg
  (Rapport 1998:05). Göteborg. Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik.
  Abstract
  Åberg-Bengtsson,
  Lisbeth
  1998 Entering a graphicate society - young children learning graphs and charts
  (Göteborg studies in educational sciences, 127). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Referens
  Engström,
  Arne
  1997 Reflektivt tänkande i matematik - om elevers konstruktioner av bråk
  (Studia psychologica et paedagogica, 128). Stockholm. Almqvist & Wisell International.
  Abstract
  Olsson,
  Magnus
  1997 Swedish numerals in an international perspective
  (Lundastudier i nordisk språkvetenskap, 50). Lund. Lunds universitet.
  Abstract
  Sandahl,
  Anita
  1997 Skolmatematiken - kultur eller myt? mot en bestämning av matematikens didaktiska identitet
  (Linköping studies in education and psychology, 51). Linköping. Linköping university.
  Abstract
  Wikström,
  Hugo
  1997 Att förstå förändring - modellbyggande, simulering och gymnasieelevers lärande
  (Göteborg studies in educational sciences, 114). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Abstract
  Chen,
  Xiaoda
  1996 Quality schooling with limited resources - an international comparison of mathematics and science education in China, Korea and Hungary
  (Studies in comparative and international education, 37). Stockholm. Institute of International Education.
  Abstract
  Dunkels,
  Andrejs
  1996 Contributions to mathematical knowledge and its acquisition
  (Doctoral thesis Tekniska högskolan i Luleå, 202D). Luleå. Luleå university, Department of Mathematics.
  Abstract
  Ekeblad,
  Eva
  1996 Children - learning - numbers. A phenomenographic excursion into first-grade children's arithmetic
  (Göteborg studies in educational sciences, 105). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Abstract
  Kapborg,
  Inez
  1995 Evaluation of Swedish nursing education and professional practice
  Stockholm. HLS förlag.
  Abstract
  Häggblom,
  Lisen
  1994 Matematik på barnets villkor: en teoretisk och empirisk utgångspunkt för inlärning och utveckling av lågstadiets matematikundervisning
  Åbo: Åbo Akademi.
  (Licentiatavhandling)
  Referens
  Wyndhamn,
  Jan
  1993 Problem-solving revisited - on school mathematics as a situated practice
  (Linköping studies in arts and science, 98). Linköping. Linköping university.
  Abstract
  Ahlberg,
  Ann
  1992 Att möta matematiska problem - en belysning av barns lärande
  (Göteborg studies in educational sciences, 0436-112187). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Abstract
  Löthman,
  Anna
  1992 Om matematikundervisning - innehåll, innebörd och tillämpning - en explorativ studie av matematikundervisning inom kommunal vuxenutbildning och på grundskolans högstadium belyst ur elev- och lärarperspektiv
  (Uppsala studies in education, 40). Stockholm. Almqvist & Wiksell International.
  Abstract
  Bergsten,
  Christer
  1990 Matematisk operativitet - en analys av relationen mellan form och innehåll i skolmatematik
  (Linköping studies in education Dissertations, 29). Linköping. Linköping university.
  Abstract
  Hedrén,
  Rolf
  1990 Logoprogrammering på mellanstadiet - en studie av fördelar och nackdelar med användning av Logo i matematik-undervisningen under årskurserna 5 och 6 i grundskolan
  (Linköping studies in education Dissertations, 28). Linköping. Linköping University.
  Abstract
  Pettersson,
  Astrid
  1990 Att utvecklas i matematik - en studie av elever med olika prestationsutveckling
  (Studies in education and psychology, 25). Stockholm. Almqvist & Wiksell international.
  Abstract
  Wyndhamn,
  Jan
  1988 Tankeform och problemmiljö: skolan som kontext för tänkande i elementär matematik
  (Rapport / Universitetet i Linköping, Institutionen för pedagogik och psykologi ; 126). Linköping: Universitetet i Linköping.
  (Licentiatavhandling)
  Referens
  Neuman,
  Dagmar
  1987 The origin of arithmetic skills - a phenomenographic approach
  (Göteborg studies in educational sciences, 62). Göteborg. Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Abstract
  Hellström,
  Leif
  1985 Undervisningsmetodisk förändring i matematik - villkor och möjligheter
  (Studia psychologica et paedagogica Series altera, 79). Malmö. Liber Förlag/Gleerup.
  Abstract
  Warg,
  Lars-Erik
  1983 The effect of task content on performance in probabalistic inference tasks
  Department of Psychology, University of Uppsala. Uppsala universitet
  Abstract
  Allwood,
  Carl Martin
  1982 Knowledge, technique, and detection of errors in statistical problem solving
  (Göteborg psychological reports, 12:2). Göteborg. Göteborgs universitet.
  Abstract
  Lybeck,
  Leif
  1981 Arkimedes i klassen - en ämnespedagogisk berättelse
  (Göteborg studies in educational sciences, 37). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Abstract
  Kristiansson,
  Margareta
  1979 Matematikkunskaper Lgr 62, Lgr 69/Knowledge of mathematics curriculum 62, curriculum 69
  (Göteborg studies in educational sciences, 29). Göteborg. Acta Universitatis Gothoburgensis.
  Abstract
  Håstad,
  Matts
  1978 Matematikutbildningen från grundskola till teknisk högskola i går - idag - i morgon [Training in mathematics from grade school to technical university yesterday - today - tomorrow]
  (Trita-EDU, 016). Stockholm
  Abstract
  Noonan,
  Richard D.
  1976 School resources, social class, and student achievement - a comparative study of school resource allocation and the social distribution of mathematics achievement in ten countries
  (IEA monograph studies, 5). Stockholm. Almqvist & Wiksell international.
  Abstract
  Holmberg,
  Ingrid
  1975 Effects of some trials to improve mathematics teaching
  (Studia psychologica et paedagogica Series altera, 26). Lund. Gleerup.
  Abstract
  Larsson,
  Inger
  1973 Individualized mathematics teaching - results from the IMU project in Sweden
  (Studia psychologica et paedagogica Series altera, 21). Lund. Lund University.
  Abstract
  Müllern,
  Henrik
  1971 Individualiserad matematikundervisning på mellanstadiet: licentiatavhandling i pedagogik ht 1970
  (Rapport, 27). Umeå: Lärarhögskolan i Umeå.
  (Licentiatavhandling)
  Referens
  Albihn,
  Erland
  1968 Kunskaper i matematik efter ett års skolgång i olika differentieringsformer
  (Licentiatavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet). Göteborg: Göteborgs universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Referens
  Ekman,
  Bengt
  1968 Teaching geometry in grade four - three experimental studies carried out in a practical educational situation
  (Studia scientiae paedagogicae Upsaliensia, 10). Stockholm
  Summary
  Postlethwaite,
  Neville
  1967 School organization and student achievement - a study based on achievement in mathematics in twelve countries
  (Stockholm studies in educational psychology. 0562-1089". 15).
  Abstract
  Almstedt,
  Stig
  1965 Kunskapsdiagnos: en deskriptiv studie över kunskapsdiagnosens nuvarande ställning jämte en undersökning om diagnostisk metod i ämnet matematik i grundskolans fjärde årskurs
  Uppsala: Uppsala universitet.
  (Licentiatavhandling)
  Referens
  Dahllöf,
  Urban
  1960 1957 års skolberedning. Kursplaneundersökningar i matematik och modersmålet empiriska studier över kursinnehållet i den grundläggande skolan
  (Statens offentliga utredningar, 1960:15). Stockholm. Stockholms högskola.
  Summary
  Werdelin,
  Ingvar
  1958 The mathematical ability - experimental and factorial studies
  (Studia psychologica et paedagogica. Series altera 9). Lund. Lund university.
  Summary
  Wictorin,
  Mauritz
  1952 Bidrag till räknefärdighetens psykologi - en tvillingundersökning
  [Akad. avh. Göteborgs högsk]. Göteborg. [Gumpert].
  Summary
  Jonsson,
  Karl Gustav
  1919 Undersökningar rörande problemräkningens förutsättningar och förlopp.
  Uppsala. Almqvist & Wiksell.
  Abstract
  Dahlin,
  Ernst Mauritz
  1875 Bidrag till de matematiska vetenskapernas historia i Sverige före 1679.
  Uppsala
  Referens
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!