Databaser

Observera att vissa databaser kräver att du har ett abonnemang för att få full tillgång. Se vidare på resp databas webbplats för detaljer.

MathEduc (Mathematics Education Database) är den största tidskriftsdatabasen inom ämnet matematikdidaktik. Om du inte har ett abonnemang får du maximalt tre träffar per sökning.

ERIC är världens största databas för utbildning och pedagogik. Den innehåller mer än 1 miljon sammanfattningar av rapporter och tidskriftsartiklar.

Artikelsök Artikelsök är ett register över artiklar i en mängd svenska tidningar och tidskrifter. Den finns på de flesta bibliotek (abonnemang krävs).

Mediearkivetoch Presstext ger artiklar i fulltext ur ett antal svenska tidningar (klicka bara på login).

Academic Search Elite är en stor databas inom samhällsvetenskap och humaniora. Innehåller referenser till 2900 tidskrifter varav cirka hälften ges i fulltext (abonnemang krävs).

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!