Kängurun

Senaste nytt

[2018-03-23] Arbeta vidare med … är tyvärr fördröjda. De publiceras den 16 april. Då publicerar vi också alla tävlingsproblem.
[2018-03-19] Förtydligande till Benjamin uppgift 16. Skalbaggen kan inte krypa tillbaka till den ruta den just kom ifrån.
[2018-03-19] Rättningsstödsfilerna har korrigerats för att ge korrektare statistik.
[2018-03-16] Svaret för uppgift 13 i rättningsstödsfilen för Student har korrigerats.


Känguruproblemen 2018

Ladda ned känguruproblem 2018


Redovisning

Användarnamn och lösenord fick du i Känguruutskicket den 12 mars eller när du efteranmälde dig.
Antalet deltagande elever. Redovisa senast 20 april.
Elevresultat. Redovisa senast 27 april.


Diplom för Kängurun 2018

För deltagande i Kängurun 2018
För goda reslutat i Kängurun 2018
Poster för Kängurun 2018.


Anmälan

Anmälningspåminnelse för Kängurutävlingen 2019.


Datum för tävlingen

Första tävlingsdag är i år 15 mars.
Tävlingen kan genomföras t o m 31 mars, men alltså inte före 15 mars.

Sista dag för redovisning av antal deltagare, och därmed även hämtning av facit, är den 20 april.
Sista dag för att redovisa resultat är 28 april.


Tävlingsklasser

2018 års tävling innehåller följande tävlingsklasser

Milou för förskoleklass till åk 2
Ecolier för åk 3 – 4
Benjamin för åk 5 – 7
Cadet för åk 8 – 9, gymnasiets kurs 1
Junior för gymnasiets kurs 2 – 3
Student för gymnasiets kurs 4 – 5


Arbeta vidare …

Föregående års Känguruproblem, facit och arbeta vidare med.


Läs om Kängurutävlingen

Nämnarenartikel: Känguru utan gränser
Vad är Kängurun – Matematikens Hopp?
Hur går Kängurutävlingen till?
Tips på hur Kängurutävlingen kan uppmärksammas
Poster att hämta och skriva ut.


Mer om Kängurutävlingen

Sök Nämnarenartiklar om Kängurutävlingen.
Äldre Känguruproblem.
Fulltextsök bland Känguruproblemen.


Andra tävlingar

Högstadiets matematiktävling
Skolornas matematiktävling, f.d. Svenska Dagbladets Matematiktävling
Matematiktävlingar, Stockholms universitet
Pythagoras Quest


Klasstävling

SigmaÅtta, (tidigare KappAbel)
Prata om spel – åk 7-9


Tävlingar utomlands

Lista över matematiktävlingar från Wikipedia …
Länksamling – tävlingsproblem
World federation of national mathematics competitions
Purplecomet.org


Innehåll: Karin Wallby
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!