Klassrum


Här finner du undervisningsmaterial för olika åldrar:

 • Månadens problem »»»
  Varje månad presenteras 3 problem, ett lättare, ett medelsvårt och ett svårare. Nästa månad presenteras lösningar med kommentarer samt några inskickade elevlösningar.
 • Kängurusidan »»»
  På Kängurusidan ges information om årets Kängurutävling. Dessutom finns en problembank bestående av tidigare års problem med lösningar och kommentarer för undervisningen, Arbeta vidare med.
 • Strävorna 11 »»»
  Strävorna innehåller aktiviteter ordnade efter kursplanens centrala innehåll och de olika förmågorna. Dessutom finns artiklar, hämtade från Nämnaren, ordnade på samma vis.
 • Arkiv N »»»
  I ArkivN finner du Problemavdelningen, Uppslaget och annat material från pappersutgåvan av Nämnaren.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!