Mattelek i förskolan

Sofia Fredén & Jenny Wormdal
yr: 
2007
nr: 
1
startsid: 
43
slutsid: 
45
url: 
http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/4345_07_1.pdf

På Mellangårdens förskola i Nödinge har två lärare utvecklat lekar som stärker barnens kunskaper i matematik. Vi får här ta del av några av deras lekar, bland annat talövningar och rörelsematte.