Begreppsbubblor

Karin Andrén & Matilda Östman
yr: 
2012
nr: 
2
startsid: 
13
slutsid: 
17
referenser: 
Dabell, J., Keogh, B. & Naylor, S. (2008). Concept cartoons in mathematics education. Sandbach: Millgate House Education. Hodgen, J. & Wiliam, D. (2011). Mathematics inside the black box: bedömning för lärande i matematikklassrummet. Stockholm: Stockholms universitets förlag. McIntosh, A. (2008). Förstå och använda tal: en handbok. NCM, Göteborgs universitet. www.millgatehouse.co.uk www.conceptcartoons.com www.skolverket.se/prov_och_bedomning/ovrigt_bedomningsstod/2.1193/NO/concept-cartoons-1.156746 Utbildningsradion sänder på UR Samtiden den föreläsning från Matematikbiennalen 2012 som ligger till grund för denna artikel fram t o m år 2017. urplay.se/168911
url: 
http://ncm.gu.se/pdf/namnaren/1317_12_2.pdf

Författarna har arbetat med en serie bilder som kallas begreppsbubblor och funnit att en genomtänkt undervisning med dessa kan synliggöra vanliga missförstånd. Eleverna pratar matematik och de stimuleras till diskussion, argumentation och laboration. Undervisningen är lärarledd och alla elever ges möjlighet att utveckla sina förmågor.