Nyförvärv april, 2008

Alvesson, M. and K. Sköldberg (2008). Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Lund, Studentlitteratur.
Devlin, K. J. and G. Lorden (2007). The numbers behind NUMB3RS : solving crime with mathematics. New York, Plume.

Dienes, Z. P. and B. Sriraman (2008). Mathematics education and the legacy of Zoltan Paul Dienes. Charlotte, NC, Information Age Pub.

Engström, A. and O. Magne (2008). Medelsta-matematik. 4, en empirisk analys av Skolverkets förslag till mål att uppnå i matematik för årskurs 3. Linköping, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

Hart, E. W. (2008). Navigating through discrete mathematics in grades 6-12. Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics.

Higginson, W., D. Pimm, et al. (2006). Mathematics and the aesthetic : new approaches to an ancient affinity. New York, Springer.

Holmberg, O. and Malmö högskola. Lärarutbildningen (2008). En berättelse om lärarutbildningen i Malmö. Malmö, Lärarutbildningen, Malmö högskola.

Kere, J. and D. Finer (2008). Dyslexi : stavfel i generna. Stockholm, Karolinska Institutet University Press.

Larson, L. C. (1983). Problem-solving through problems. New York ; Berlin, Springer.

Mirra, A. (2008). Teaching with curriculum focal points : focus in grades 3-5. Reston, Va., National Council of Teachers of Mathematics.

Pateman, N. A. and A. H. Schoenfeld (2008). A study of teaching : multiple lenses, multiple views. Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics.

Pugalee, D. K. (2008). Navigating through mathematical connections in grades 6-8. Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics.

Rubenstein, R. N. and C. E. Greenes (2008). Algebra and algebraic thinking in school mathematics , seventieth yearbook. Reston, VA., National Council of Teachers of Mathemeatics.

Rydberg Fåhraeus, E. and M. Ekman (2008). Lär där du är : handbok och webbplats för distansstuderande och andra som lär på nätet. Lund, Studentlitteratur.

Sfard, A. (2008). Thinking as communicating : human development, the growth of discourses, and mathematizing. New York, Cambridge University Press.

Sinclair, N. (2008). The history of the geometry curriculum in the United States. Charlotte, N.C., Information Age Pub.

Stenström, B. (1995). Euklidisk geometri. Stockholm, Matematiska inst., SU.

Stevens, J. (2007). Inledning till euklidisk geometri. Göteborg, Matematiska vetenskaper, Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola.

Stickels, T. H. and American Mensa Limited. (2006). The big book of mind-bending puzzles. New York, Sterling Pub.

Stubelius, S. (1921). Pappslöjd : en handledning. Stockholm, Norstedt.

Sverige. Gymnasieutredningen (2008). Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola : betänkande. Stockholm, Fritze.

Sverige. Gymnasieutredningen (2008). Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola : betänkande. Bilagedel. Stockholm, Fritze.

Usiskin, Z., J. Griffin, et al. (2008). The classification of quadrilaterals : a study of definition. Charlotte, NC, Information Age Pub.

Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!