Nyförvärv april 2011

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Aigner, M., E. Behrends, et al. (2010). Mathematics everywhere. Providence, R.I., American Mathematical Society.

Anthony, G. and M. Walshaw (2009). Effective pedagogy in mathematics [Elektronisk resurs]. Brussels
Geneva, International Academy of Education ; International Bureau of Education.

Bergsten, C., B. Grevholm, et al. (2009). Perspectives on mathematical knowledge : proceedings of MADIF 6 : the 6th Swedish Mathematics Education Research Seminar, Stockholm, January 29-30, 2008. Linköping, Svensk förening för matematikdidaktisk forskning (SMDF).

Brandell, G., A. Holts, et al. (2011). Flervariabelanalys med Maple. Lund, Studentlitteratur.

Burman, A. and P. Sundgren (2010). Bildning : texter från Esaias Tegnér till Sven-Eric Liedman. Göteborg, Daidalos.

Ernest, P. (2011). Mathematics and special educational needs: theories of mathematical ability and effective types of intervention with low and high attainers in mahtematics. Saarbrücken, Lampert.

Ernest, P. (2011). The psychology of learning mathematics : the cognitive, affective and contextual domains of mathematics education. Saarbrücken, Lampert.

Gerdes, P. (1994). African Pythagoras : a study in culture and mathematics education. Maputo, Instituto Superior Pedagógica.

Gustafsson, L. (2011). Mot noll : matematiska fantasier strax intill det kungliga rummet. Lund, Art Factory.

Hansen, M., S. Lindblad, et al. (2010). Forskningskommunikation och publiceringsmönster inom utbildningsvetenskap : en studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten. Stockholm, Vetenskapsrådet.

Kunnskapsdepartementet (2010). Realfag for framtida : strategi for styrking av realfag og teknologi 2010-2014. Oslo, Kunnsakpsdepartementet.

Larsson, E., J. Westberg, et al. (2010). Utbildningens sociala och kulturella historia : meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen. Uppsala, SEC, Uppsala University.

Sigurd, B. (1972). Ord om ord. Lund, Gleerup.

Steinberg, J. and Lärarförbundet (2011). Lektionen är helig : när undervisningen står i centrum. Stockholm, Lärarförbundets förlag.

Stewart, I. (2011). Mathematics of life : unlocking the secrets of existence. London, Profile Books.

Tang, G. and H. Briggs (2001). The grapes of math : mind stretching math riddles. New York, Scholastic.
Illustrated riddles introduce strategies for solving a variety of math problems in using visual clues.
Tang, G. and H. Briggs (2005).Math for all seasons. New York, Scholastic Press.
Presents a collection of rhyming math riddles, and includes answers that show readers how to solve math problems by looking for patterns, symmetries, and familiar number combinations.
Tickell, C. (2011). The early years [Elektronisk resurs] : foundations for life, health and learning. S.l.,.

Wedege, T. (2011). Vardagsmatematik : från förskolan över grundskolan till gymnasiet. Malmö, FoU Malmö-utbildning.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!