Nyförvärv oktober, 2005

Bevan, R. (2005). Leadership to count on : a guide for heads of mathematics. Leicester, The Mathematical Association.
Bolt, B. (1993). A mathematical Pandora’s box. Cambridge, Cambridge University Press.

Broms, S. (2005). Biblioteken och juridiken. Lund, Studentlitteratur.

Churchhouse, R. F., J. P. Kahane, et al. (1986). The influence of computers and informatics on mathematics and its teaching : proceedings from a symposium held in Strasbourg, France in March 1985 and sponsored by yhe International Commission on Mathematical Instruction. Cambridge, Cambridge University Press.

Emmer, M. (2004). Mathematics and culture. Berlin ; New York, Springer.

Eriksson, N. and Umeå universitet. Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar (2005). Prestationsskillnader mellan flickor och pojkar i NO : en studie av uppgiftsformatets betydelse i TIMSS 2003. Umeå, Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar Umeå universitet.

Gamble, A. (2005). Perception of value of money in unfamiliar currencies. Göteborg, Dept. of Psychology Univ.

Hogben, L., J. Almqvist, et al. (1938). Matematik för millioner. : Populär framställning för självstudium. Stockholm, Natur och kultur.

Kärrqvist, C., E. West, et al. (2005). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU-03) : problemlösning. Stockholm, Skolverket Institutionen för pedagogik och didaktik Göteborgs universitet Fritzes distributör.

Laborde, C. (2005). Beyond the apparent banality of the mathematics classroom. Dordrecht, Springer.

Lindström, L., V. Lindberg, et al. (2005). Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm, HLS förlag.

Lorentzson, P. and Göteborg. Skolutvecklingsenheten (2005). Skolexempel : exempel och bilder från Göteborgs förskolor och skolor 2004-05. Göteborg, Skolutvecklingsenheten Stadskansliet.

Längsjö, E. and I. Nilsson (2005). Att möta och erövra skriftspråket : om läs- och skrivlärande förr och nu. Lund, Studentlitteratur.

Mathematics Education Research Group of Australasia : Conference. (28 : 2005 : Melbourne), P. Clarkson, et al. (2005). Building connections : theory research and practice : Proceedings of the Annual Conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, held at RMIT, Melbourne, 7th-9th July, 2005. Sydney, MERGA Inc.

Melin, L. and M. Melin (2005). Fiint språk : språket som förhöjer, förför och förargar. Stockholm, Svenska förlaget.

O’Connell, S. (2005). Now I get it : strategies for building confident and competent mathematicians, K-6. Portsmouth, N.H., Heinemann.

Olsson, U., J.-E. Englund, et al. (2005). Biometri : grundläggande biologisk statistik. Lund, Studentlitteratur.

Organisation for Economic Co-operation and Development. Centre for Educational Research and Innovation (2005). Education at a glance : OECD indicators. Paris, Organisation for Economic Co-operation and Development.

Pesic, P. and Ø. Randers-Pehrson (2005). Abels bevis : å løse det uløselige. Oslo, Athene forlag.

Room, A. (1989). The Guinness book of numbers. Enfield, Guinness.

Rystedt, E. and L. Trygg (2005). Matematikverkstad : en handledning för att bygga, använda och utveckla matematikverkstäder. Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning Göteborgs univ.

Schwartz, S. L. (2005). Teaching young children mathematics. Westport, Conn., Praeger Publishers.

Singh, S. and M. Brogren (2005). Big bang : allt du behöver veta om universums uppkomst – och lite till. Stockholm, Leopard.

Steen, L. A. and Mathematical Association of America. (2004). Achieving quantitative literacy : an urgent challenge for higher education. Washington, D.C., Mathematical Association of America.

Stewart, I. (1991). Game, set and math : enigmas and conundrums. Harmondsworth, Penguin.

Sträng, M. H. (2005). Samspel för lärande : didaktiskt redskap för professionella lärare. Lund, Studentlitteratur.

Vaderlind, P. (2005). Klassisk och modern nöjesmatematik. Stockholm, Svenska förlaget.

Vaderlind, P. (2005). Paul Vaderlinds stora sudokuboken : 222 handgjorda äkta sudokupussel i 7 nivvåer. Stockholm, Svenska förl. i samarb. med SvD.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!