Nyförvärv oktober, 2006

(2006). IKT i matematikkundervisningen : muligheter og begrensninger : nordisk konferanse i matematikkdidaktikk ved NTU, 21. og 22. november 2005. Trondheim, Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplaeringen.Andersson, B., L. Belfrage, et al. (2006). Smart start vid lässvårigheter och dyslexi. Stockholm, Natur och kultur.
Barnsley, M. (2000). Fractals everywhere. San Francisco, Calif. London, Morgan Kaufmann ; Harcourt Brace.
Bengtson, M., H. Dahlgren, et al. (2006). Pedagogen i centrum : bygge på historisk mark. Sävedalen, Warne.
Bergqvist, E. (2005). Types of reasoning required in university exams in mathematics. Umeå, Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå universitet.
Bergqvist, T. and Umeå universitet. Institutionen för matematik och matematisk statistik (2005). Simulating creative reasoning in mathematics teaching. Umeå, Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå universitet.
Björkqvist, O., L. Häggblom, et al. (2006). Perspektiv på kunskapens och lärandets villkor : festskrift tillägnad professor Ole Björkqvist. Vasa, Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi.

Blomqvist, C. and A. Wood (2006). Läs- och skrivundervisning som fungerar : intervjuer med lärare. Stockholm
Järfälla, Natur och kultur
Burke, M. J. (2005). Navigating through number and operations in grades 9-12. Reston, Va., National Council of Teachers of Mathematics.

Charlesworth, R. and K. Lind (2006). Math & science for young children. Clifton Park, NY, Thomson Delmar Learning.
Clark, L. V. and C. A. Brown (2006). Learning from NAEP : professional development materials for teachers of mathematics. Reston, VA, National Council Of Teachers Of Mathematics.
Clarke, D. (2006). Making connections : comparing mathematics classrooms around the world. Rotterdam, Sense Publishers.
Einarsson, P., H. Runesson, et al. (2004). Skriv- och läsglädje! om små barns naturliga vilja att bli medlemmar i skriv- och läsklubben. Växjö, Öjaby förskola.

European Education Information Network (2006). Science teaching in schools in Europe : policies and research. Brussels, Eurydice.
Tillgänglig som pdf …
Evans, J. and Adults Learning Mathematics (2003). Policies and practices for adults learning mathematics : opportunities and risks : proceedings of the 9th International Conference on Adults Learning Mathematics (ALM 9) : a research forum compiled by Jeff Evans. London, University of London.
Hansen, H. C. (2006). Der er mere end ét svar : matematik og specialundervisning. Kbh., Alinea.
Harris, K.-L. and F. Jensz (2006). The preparation of mathematics teachers in Australia : meeting the demand for suitably qaulified mathematics teachers in secondary schools : report prepared for Australian Council of Deans of Science. Melbourne, Centre for the Study of Higher Education University of Melbourne.
Tillgänglig som pdf …
Hildén, A. (2005). Datorlek i förskolan : små människor – stora behov. Malmö, Elevdata.
Hodgkin, L. (2004). A history of mathematics : from Mesopotamia to modernity. Oxford, Oxford University Press.
Huinker, D., A. M. Collins, et al. (2006). Mathematics assessment sampler, prekindergarten-grade 2 : items aligned with nctm’s principles and standards for school mathematics. Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics.

Johansson, K. and S. Salin (2006). Formell vuxenutbildning : utveckling och förutsättningar. Hässleholm, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL).
Tillgänglig som pdf …
Kincheloe, J. and K. Tobin (2006). Doing educational research : a handbook. Rotterdam, Sense Publishers.
LAMIS Landslaget for matematikk i skolen (2006). Matematikk med røtter og vinger : sommerkursusrapport 2005. Trondheim, Landslaget for matematikk i skolen.
Lärarförbundet and Tidningen Förskolan (2006). Lekens roll i förskola och förskoleklass. Stockholm, Lärarförbundets förlag : Tidningen Förskolan.
McClure, L. (2005). Raising the profile : whole school maths activities for primary pupils. Leicester, The Mathematical Association.

National Council of Teachers of Mathematics (2006). Curriculum focal points for prekindergarten through grade 8 mathematics : a quest for coherence. Reston, VA, The National Council of Teachers of Mathematics.
Nordlöf, D. (1945). Handbok i plåtlättmetall. Stockholm, Wahlström & Widstrand.
Palm, T., J. Lithner, et al. (2005). The requirements of mathematical reasoning in upper secondary level assessments. Umeå, Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå universitet.
Poskitt, K., P. Reeve, et al. (2006). Mer fängslande matematik. Örnsköldsvik, Argasso.

Pratt, N. (2006). Interactive maths teaching in the primary school. London, Paul Chapman.
Romagnano, L. (2006). Mathematics assessment literacy : concepts and terms in large-scale assessment. Denver, Colo., National Council of Teachers of Mathematics.
Romhed, R. (2006). Tema – Skolan.
Sreenivasan, K. R. and Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (2005). One hundred reasons to be a scientist : 40th anniversary 1964-2004. Trieste, ICTP.
Vetenskapsrådet (2006). International evaluation of didactics : Swedish, mathematics and natural science. Stockholm, Vetenskapsrådet.
Tillgänlig som pdf …

Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!