Nyförvärv september, 2012

Publikationerna kan i de flesta fall köpas genom någon svensk internetbokhandel som AdLibris eller Bokus. Vill man veta vilka bibliotek som har boken söker man i Libris.Engström, S. (2012). Hur många barn? Horred, Serholt läromedel.

Engström, S. (2012). Hur många djur? Horred, Serholt.

Engström, S. and L. Serholt (2012). Hur många har du? Horred, Serholt läromedel.

Everett, D. L. (2012). Language : the cultural tool. New York, Pantheon Books.

Hallström, J., B.-G. Martinsson, et al. (2012). Att hävda och vårda ett revir : argument, strategier och arbetsmetoder för ämnesföreningarna i biologi, historia och svenska 1960-2010. Uppsala, Föreningen för svensk undervisningshistoria.

Heck, D. J. (2012). Approaches to studying the enacted mathematics curriculum. Charlotte, N.C., Information Age Pub.

Henderson, A. (2012). Dyslexia, dyscalculia, and mathematics : a practical guide. London, Routledge.

Hull, T. H., R. H. Miles, et al. (2012). The common core mathematics standards : transforming practice through team leadership. Thousand Oaks, Calif.; Reston, VA, Corwin Press ; National Council of Teachers of Mathematics.

Häggström, J. (2012). Learning study : en guide. Göteborg, Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet.

Kanold, T. D. and M. R. Larson (2012). Common core mathematics in a PLC at work. Leader’s guide. Bloomington, IN, Solution Tree Press.
Keeley, P. and C. R. Tobey (2011). Mathematics formative assessment : 75 practical strategies for linking assessment, instruction, and learning. Thousand Oaks, Calif., Corwin Press.

Larson, M. R., T. D. Kanold, et al. (2012). Common core mathematics in a PLC at work. Grades 3-5. Bloomington, IN
Reston, Va., Solution Tree ; National Council of Teachers of Mathematics.

Larson, M. R., T. D. Kanold, et al. (2012). Common core mathematics in a PLC at work. Grades K-2. Bloomington, IN; Reston, VA, Solution Tree Press
National Council of Teachers of Mathematics.

Olofsson, B. and C. Kågström (2012). Hur många plommon ryms i Majas mage? : matematikundervisning i förskolan. Stockholm, Lärarförbundets förlag.

Tammet, D. (2012). Thinking in numbers. London, Hodder & Stoughton.

Wiliam, D. (2011). Embedded formative assessment. Bloomington, IN, Solution Tree Press.

Zimmermann, G. and T. D. Kanold (2012). Common core mathematics in a PLC at work. High school. Bloomington, IN
Reston, VA, Solution Tree Press; National Council of Teachers of Mathematics.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!