På grund av pandemin ber vi dig ringa 031 786 2206 innan du besöker oss!

Om Nämnarens artikelregister

Vi har två olika register för Nämnarens artiklar. Du kan söka i artikelsammanfattningarna eller göra fulltextsökningar i pdf-artiklarna.

Sök i artikelsammanfattningarna
Sök efter titel, författare eller årgång. Du kan också söka efter valfritt ord i sammanfattningarna.

Fulltextsök i Nämnarens artiklar
Alla Nämnarenartiklar äldre än 12 månader publiceras som PDF:er och kan fulltextsökas.
Högerklicka (Mac. ctrl-klicka) i visad PDF och öppna i din pdfläsare/ladda ned till din dator.
Lärare kan fritt använda artiklarna i sin undervisning eller för kompetensutveckling. Källa skall alltid anges.
Är du osäker hur du får använda materialet kontaktar du Nämnarens redaktion.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!