Tidskriftsnytt, februari, 2006

Mitteilungen der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik 2005 Dezember – Man fortsätter att diskutera PISA och jämför resultat. Temadel om lärarutbildning. Internationalisering och finansiering av ämnesdidaktisk forskning.
Skogen i skolan 2006:1 – På skolan Ängmogården i Östersund har man utomhuslektioner bland annat i matematik.
Journal of mathematical behavior 2006:1 – Multiplikativt tänkande befrämjas av övningar i pappersvikning. En studie gav vid handen, att traditionella föreläsningasbaserade kurser inte gav lika bra resultat vad gäller förståelsen för matematiska bevis, som de kurser som baseras på problemlösning.
Utbildning & demokrati 2006:1 Tema: Pedagogisk filosofi, etik och politik. Lynda Stone skriver om Nel Noddings utbildningsfilosofi. Gunnel Colnerud om Noddings och omsorgsetiken. Solveig Hägglund reflekterar över Noddings texter angående ”hela barnet”. Utbildning om hållbar utveckling. En intervju med Nicholas Burbules om olikhet och globalisering.
International journal of mathematical education in sceince and technology 2006:2 – Om man använder sig av undervisningsteknologi i matematikundervisningen bör man utvärdera hur denna ger stöd för den matematiska förståelsen och även för studenternas handhavande av teknologin. Ett forskningsprogram för matematikstuderande på grundnivå vid University of Minnesota.
Utbildningsutskottets betänkande
2005/06:UbU3 Ny värld – ny högskola
2005/06:UbU6 Forskning och forskarutbildning
2005/06:UbU9 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor
FOCUS on learning problems in mathematics 2005:4 – Hur förmågan att resonera om slumpen utvecklas hos barn i årskurs 3 till 9. Elever i Zimbabwe arbetar med problemlösning med hjälp av Cognitive guided instruction.
ISI Newsletter 2006:1 – Mozart lär ha låtit slumpen styra vid kompositionen av sitt Musikaliska tärningsspel i c-dur (Musikalisches Würfelspiel) K. 516f. Referat från möten och konferenser. Påannonsering av nya.
MatematikMagasinet nr 26 (2006) – Polynomiers division. Geometriska nötter. Trigonometriska nötter. Delningspunkter på linjen. Tyngdpunkter.
School science and mathematics 2005:8 – Att analysera studenters matematiska arbeten och deras skriftliga resonemang kan ge lärare fördjupade matematiska kunskaper. Utvärdering av ett stödundervisningsprogram i matematik och naturvetenskap för årskurs sex och sju.
School science and mathematics 2006:1 – En jämförande studie av en grupp elever som använde miniräknare och en som inte gjorde det visade att de matematiska kunskaperna ökade mest hos miniräknargruppen. Förändringar i lärarkandidaters inställning till matematikundervisning och -lärande vid utbildningens början och senare del.
Förskolan 2006:2 Tema: Tema. – Om temaarbeten i förskolan. Barnen på avdelningen Solstrålen i Kalmar besöker en byggarbetsplats en gång i veckan. På Svejserdalens förskola i Mölndal har alla avdelningarna drabbats av Barbafeber. Förskolebiennal i Norrköping i oktober.
Nämnaren 2006:1 – Matematikbiennalen i Malmö och idéutställningarna som fick del av Nämnarenstipendiet. I ett tema om påsken har man i förskolan uppmärksammat matematiska begrepp. Reflektioner från bland annat lärare angående flexibelt lärande. Ryska matematiska skolproblem.
Tidskriftsnytt

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!