Tidskriftsnytt, juli, 2013

Australian Primary Mathematics Classroom 2013:2 – Reportage från kinesiska matematikklassrum samt intervjuer med elever och lärare visar bland annat att det för eleverna är självklart att försöka leva upp till de högt ställda förväntningarna. Den tomma talraden används för att beskriva de olika stegen i komplicerade uträkningar, och rekommenderas även som verktyg i matematikundervisningen.
Symmetry plus nr. 51, 2013 – Att med linjer förbinda urtavlans primtal med varandra och andra liknande övningar. Kort historik över den franske matematikern Alexis Claude de Clairaut som föddes för trehundra år sedan samt en presentation av dennes ekvation. Om latinska och grekisk-latinska kvadrater.
MONA: Matematik Og Naturfagsdidaktik – Tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere 2013:2 – Ett kompetensutvecklingsprojekt för förskolepersonal i hur man använder naturen som utgångspunkt för matematiska och naturvetenskapliga utforskningar. En dansk superlektion (med inspiration från Japan) med tangrambrickor.
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology 2013:4 – Studie om användning av miniräknare vid utvärdering av femte- och sjätteklassares kunskaper om positionssystemet.
Educational Studies in Mathematics Vol. 83(2013): 3 – Exempel på hur interaktion mellan lärare och svagpresterande elev i matematik istället för att stärka elevens matematiklärande cementerade elevens identitet som matematiskt obildbar. Vidareutbildning av matematiklärare i intervjuteknik för att få insikt i elevernas förståelse samt tankar och känslor inför matematiklärandet.
MAA Focus 2013:3 – Ett nytt sätt att undervisa matematik för studenter inom humaniora så att dessa får en positiv upplevelse att matematik är användbart för dem inom deras ämnen.
Mathematical Pie Notes No. 189 – Sifferpussel, teselleringar, likbenta trianglar et cetera. Samt en bilaga med lösningar och kommentarer.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!