Tidskriftsnytt, juni, 2008

Gå till våra tidskriftssidor för vidare information, innehållsförteckningar med mera … Educational studies in mathematics Vol. 68(2008): 2 Special issue: Democratizing access to mathematics through technology: issues of design, theory and implementation – in memory of Jim Kaput’s work – Utvecklingen av tänkande i symboler från statiska notationer till dynamisk skrift i nya teknologiska hjälpmedel. Matematiska programvaror i trådlösa nätverk och vilka möjligheter till aktiviteter och deltagande sådana erbjuder.
Mathematics teacher education & development Vol. 9(2007/2008) – Matematiklärare på fortbildningskurs svarade på enkät lämpliga mål och metoder för att undervisa barn med inlärningssvårigheter. Lärarkandidater på praktik använde sig av biblioterapi – här analys av läsning om matematiklärande och inlärningssvårigheter tillsammans med reflektioner över sina egna upplevelser av skolmatematiken, vilket fungerade som en läkande process och resulterade i både entusiasm och tillit inför matematikundervisningen. Balansakten att undervisa i matematik där man ska försöka uppfylla undervisningens mål och de konflikter detta ställer läraren inför.
Mathematical spectrum 2007/2008:3 – Ordinära cirklar och triangulära cirklar. Hur stor är sannolikheten för att resultatet av nio cricketmatcher mellan tre lag är klart trots att två matcher återstår? Problem med lösningar.
Svenska matematikersamfundets medlemsutskick 15 maj 2008 – Om de två Abelpristagarna John Thompson och Jacques Tits. Franska matematikersamfundet efterlyser en försvunnen matematiker från Tschad. Lars Gårding har skrivit en dialog: von Neumann hos djävulen. En reflektion över lärarlyftet. Om brister i kursplaneutvecklingen i matematik.
Illustrerad vetenskap 2008:9 – En läsare efterlyser bevis för att 1+1=2 och får svar från redaktionen. Forskare läser med hjälp av partikelacceleratorer ett ”dolt manuskript” av Arkimedes där dennes genialitet framstår och att det var han som grundlade matematiken.
Mathematics education research journal 2008:1 – En undersökning bland persiska elever i en australisk skola visar att dessa i sin lösning av matematiska problem använder sitt första språk (persiska) lika mycket som engelska. Analys av TIMMS Video Study från australiska åttondeklasser ger indikationer på att läroboksanvändning resulterar i ytlig matematikundervisning.
Educational studies in mathematics Vol. 68(2008) : 3 – Vid samtal med förskolebarn och barn i första klass framkom att barnen var väl medvetna om betydelsen av punkter i olika tal (såsom i exempelvis priser) utan att ha fått direkt undervisning därom. Tony Brown introducerar psykoanalytikern Jacques Lacans arbeten om subjektivitet i diskussionen om att stärka sambandet mellan den matematikdidakatiska forskningen och praktiken.
Journal of mathematics teacher education 2008:3 – TIME 2000-programmet i New York arbetar med rekrytering av studenter till gymnasielärareutbildning i matematik samt hur man sedan ska få dessa lärare att stanna kvar inom sitt fack. En undersökning om hur gymnasielärare i sin matematikundervisning anknyter till vardagen.
PRIMUS, Problems, resources and issues in mathematics undergraduate studies 2008:3 – En matematiklärare i Californien rekommenderar ämneslärare att läsa generell pedagogisk litteratur för att utveckla sin undervisning och ger exempel på böcker han anser värdefulla.
School science and mathematics 2008:5 – Elever som använder sig av visuella representationer i arbetet med problemlösning lyckas uppnå bättre resultat och ju mer schematiskt dessa representationer utfördes desto bättre blev resultaten. Vilket främjar undervisningen bäst – ämnesspecialister eller generalister?
MONA 2008:2 – Till förra numrets artikel om den matematikhistoriska dimensionen i undervisningen ges i detta numret två kommentarer som båda är mer eller mindre kritiska antingen på grund av att material saknas för den sorts undervisning som ska utnyttja matematikhistoiren som utgångspunkt i undervisningen eller med frågor som: Blir matematiken intressantare på grund av den historiska aspekten? Bettina Dahl Söndergaard kommenterar i en artikel den nya danska sjugradiga betygsskalan och hur den ska jämföras med internationella betyg.
MatematikMagasinet 40, 2008: Juni – Reciproktal – gåtfull bråkräkning. Kommentarer om en niopunktscirkel. Om triangeltal. Popovicus olikheter. Opgavehjörne 249 och 250.
Forskning och framsteg 2008:5 – Genom en ny metod att övesätta musik till geometriska former kan man hitta gemensamma mönster för olika musiktraditioner. Under rubriken Hjärnbruk kan man läsa om palindromtal på bilens vägmätare.
iSquared (en ny tidsskrift i vårt bibliotek) 2008:4 – Med hjälp av matematiska modeller kan vi förstå genom vilka mekanismer bakterier finner föda och undviker gifter. En artikel om Alan Turing och hans insatser inom brittisk krypteringsvetenskap under andra världskrigiet. Hur man med hjälp av matematiken kan finna investeringar som inte är beroende av marknadens fluktuationer. Samurajsudoku och mördarsudoku.
NOMAD 2008:2 – Problem i Danmark med implementeringen av reformerna i gymnasiets kursplan. Angående konstruktionen av muntlig utvärdering i matematik på gymnasiet.
NCTM News bulletin 2008: maj/juni – NCTMs nye president presenterar sig och sina ambitioner. NCTM presenterar sin ståndpunkt angående teknologins roll i lärandet och undervisningen i matematik.
Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!