Tidskriftsnytt, juni, 2009

Gå till våra tidskriftssidor för vidare information, innehållsförteckningar med mera … Origo 2009:2 – En matematiklärare skriver om matematik som ett redskap för tänkandet och om nödvändigheten att verbalt uttrycka matematiken. I en skola i Partille använder några lärare Learning study i sitt arbete som matematiklärare. Eva Taflin om sin doktoravhandling; Sverker Lundin om sin.
Mathematical behavior 2008:4 – Tre artiklar om en katts framåtrörelse fångad i 24 stillbildsrutor, utifrån vilka förstaårsstudenter på universitetet ska räkna ut hur snabbt katten rör sig. Lärare fick handledning av en forskare i sin matematikundervisning i särskola och i grundskolans specialundervisning, varvid man följde varje barns begreppsutveckling. En sociomatematisk studie där man undersöker vad i matematisk kommunikation som är framgångsrikt.
360 2009:2 – En ny doktorsavhandling behandlar barns litteracitet. Om begåvade barn. Intervju med Inger Wistedt. Utematte med GPS och Pythagoras sats.
Tangenten 2009:1 Tema: Vurdering – Muntlig examen i matematik sett ur elevens respektive lärarens perspektiv. Angående nationella prov och utvärdering. Om utvärdering i förskolan.
Tangenten 2009:2 – Om MIO – ett observationsmaterial för förskolan. Hur man med fyra olika datorprogram kan illustrera matematiska förlopp. Multiplicera med fingrarna.
Journal of computers in mathematics and science teaching 2009:1 – En sjätteklass där eleverna utrustats med laptops och själva tog ansvar för sitt lärande i matematik jämfördes med andra sjätteklasser med tillgång till vanliga datorer, varefter den första gruppen uppvisade väldigt mycket bättre resultat på vissa prov men inte på andra.
Normat 2009:1 – Abel och ellipser. Om tvillingcirklar. Martin Gardner skriver om korttricks.
PRIMUS 2009:3 – Om studenter verksamma som lärarassistenster i matematik på collegenivå och hur deras undervisning utvecklas över tiden. Om grupparbete där varje deltagare genom ett belöningssystem (i-clicker) uppmuntras att vara aktiva och ha självtillit.
Skolvärlden 2009:10/11 09 – Angående de så kallade glädjebetygen i matematik.
Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!