Tidskriftsnytt, juni, 2011

LMFK-bladet 2011:3 – En smart användning av den naturliga logaritmen. Ett problem med en ellips.
International Journal of Science and Mathematics Education (peer reviewed) 2011:3 – En undersökning om betydelsen av attityder för goda resultat i matematik. Utvärdering av ett amerikanskt program för att rekrytera studenter till lärarutbildning i matematik och naturkunskap för högstadiet och gymnasiet.
Mathematics in School 2011:3 – Utrymme för eleverna att diskutera och få formulera matematiska idéer. Om rimlighet och logik i konstruerade benämnda tal för matematikundervisningen.
Symmetry plus 2011: summer – Om matematikern Carl Friedrich Gauss. Tärningsproblem. Snabbaste vägen genom bitvis oländig terräng.
Mathematics Teaching in the Middle School Vol. 16(2011):9 – Några frågeställningar lärare ska tänka på då de skräddarsyr matematikuppgifter för den egna klassen. Ett schema över multiplikationstabellen klippt i horisontella remsor kan användas för att upptäcka många matematiska samband.
Teaching Children Mathematics Vol. 17(2011):9 – Dominobrickor med sina kombinationer av prickar är användbara då man arbetar med taluppfattning i förskolan och första årskursen. Att arbeta med förhistoriska talsystem kan ge elever perspektiv och bättre förståelse av vårt positionssystem.
School Science and Mathematics Fritt tillgänglig på The Free Library! 2011:5 – Lärarstuderade som fick delta i en matematiklektion integrerad med musik, där aktiviteten bestod i komposition, uttalade efter lektionen en positiv uppfattning om matematik.
MONA: Matematik Og Naturfagsdidaktik – Tidsskrift for undervisere, forskere og formidlere (peer reviewed) 2011:2 – Lena Lindenskov och Peter Weng skriver om matematikuppgifterna i PISA, de danska resultaten och hur man kan använda de internationella resultaten i klassrumsarbetet. Undersökning om elevers matematiska utveckling i klassrummet.
Matematik, Danmark 2011:4 – Nya krav på matematiska texter i läroböckerna. Den pedagogiska verksamheten vid Zoologisk Have har framtagit ett undervisningsmaterial där matematik har en framträdande roll. Temat för årets Matematikens dag är Sund matematik med hälsa och kost.
MatematikMagasinet nr 58, 2011:juni – Problem med fyrkanter inskrivna i cirklar, vikning av A4-ark, geometri och Hardy-Ramanujantal. Hur många bråk kan man förkorta? Magiska trianglar och en speciell cirkel i trekanten.
Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching (peer reviewed) 2011:1 – Jämförande undersökning av algebraundervisning vid användning av olika typer av miniräknare. Om kompetensutveckling i matematik för lärare genom gemensam problemlösning på nätet.
The Journal of Mathematical Behavior (peer reviewed) 2011:2 – Intervjuundersökning om hur matematiker och statistiker använder bevisföring i undervisningen på universitetet visar på en ganska stor variation och att denna kan bero på exempelvis kursens rubrik eller studentgruppen. Vad som påverkar gymnasieelvers användning av miniräknare och effekten därav på deras matematiska arbeten.
Journal for Research in Mathematics Education (peer reviewed) 2011:3 – Studium av förskolebarns uppfattning och igenkänning av mönsterupprepning och tredimensionella mönster visar att övningar på detta befrämjar multiplikativa resonemang under senare skolår. Efterlysning av en standard för rapportering av resultat av genomförda kompetensutvecklingsprojekt för matematiklärare.
Mathematics Magazine 2011:3 – En applikation av fibonacci-sekvensen kallad k-nacci tal, vilket bland annat förekommer i tillväxten av jäst. Användning av matematik för att förstå blodomloppets uppbyggnad och dimensioner. Problem.

Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!