Tidskriftsnytt, juni, 2013

Learning and Instruction Vol. 27(2013) : october – Angående matematiksvårigheter benämnda “developmental dyscalculia” och dess relationer till kön och till inlärningssvårigheter i stort.
ZDM, International journal on mathematics education 2013:3 Classroom-based interventions in mathematics education – Tillfällen då matematikläraren ser att elever har problem och avbryter arbetet för att ge instruktion och påminna om, vad man nyss hade gått igenom och varit överens om, är de instruktionstillfällen då läraren använder sig av mest gester och kroppsspråk.
School Science and Mathematics 2013:5 – Hur och om lärarens matematikinstruktioner resulterar i att eleverna (här en sjätteklass) uppnår färdigheter inom det aktuella avsnittet.
International Journal of Science and Mathematics Education 2013:3 – Om kvalitén på uppgifterna i de nya matematikläroböckerna i Turkiet med exempel tagna från avsnitten i proportionalitet. Om kursplanerna i avsnittet om att lära sig klockan – både den digitala och den analoga – i Kina och i Flandern och om skillnaderna i kursplanerna avspeglar sig i hur väl barnen lär sig.
The College mathematics journal 2013:3 – Egenskaper hos Arkimedes kurvor. Att konstruera cirklar för att utesluta eller innesluta.
LMNT-nytt 2013:1 – Vid Stockholms universitet finns ett Matematiklärarnätverk, som samlar högstadie-, gymnasie- och högskolelärare. Några matematikproblem.
MatematikMagasinet nr 70, 2013: juni – Irrationella kvadratrötter. Flera geometriproblem. Besynnerlig egenskap hos Pascals triangel.
Recherches en didactique des mathématiques 2013:1 – Jämförande studie mellan matematikundervisningen i Frankrike och Vietnam med en ämneshistorik för Vietnam.
ZDM, International journal on mathematics education 2013:4 Theoretical frameworks in research on and with mathematics teachers – Sociokulturella studier i matematiklärarutbildning har ofta fokuserat på lärares lärande men här fokuseras mer på en förändring av klassrumspraktiken. Om skolmatematiken sett som ett pedagogiskt verktyg beroende på hur vi förstår matematiska objekt och mänskliga subjekt.
Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching 2013:3 – Bloggbaserad och annan interaktiv webbaserad geometriundervisning på högstadiet. Multimedia i matematikundervisningen i årskurs tre.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!