Tidskriftsnytt, maj, 2008

Gå till våra tidskriftssidor för vidare information, innehållsförteckningar med mera … Australian primary mathematics classroom 2007:3 – Två artiklar om algebraiskt tänkande från förskola och de tidiga skolåren – bl. a. arbete med mönster och mönsterupprepning. Arbete med kartor på matematiklektioner i årskurs 6.
Australian primary mathematics classroom 2007:4 – Matematiken i magiska kvadrater. Undersökning av begreppet yta med en växande sjöstjärna som levande exempel. Upparbeta ett flyt i multiplikation med flersiffriga tal.
Teaching children mathematics Vol. 14(2008): 9 – Utforska stora tal genom att arbeta med kvantiteter i elevernas omgivning. Små barn samlar, analyserar data och presenterar dem grafiskt. Att spela tic-tac-toe med elever utvecklar deras logiskt-matematika kunskaper.
Mathematics teacher Vol. 101(2008): 9 – Ett spel för gymnasieelever ”Korsa floden” är intressant av flera anledningar och lämpar sig dessutom väl för datorsimulering. Angående fyrar och uträkning av trygga farleder.
PRIMUS 2008:2 – Matematikbloggar på universitetet för att ge studenterna anledning att kommunicera sina funderingar med lärare och studiekamrater samt en teknisk diskussion över val av härtill lämpligt datorprogram. Konstruera små-sudokus i en algebrakurs med hjälp av gruppteori. Ett forskningsprogram i matematiska vetenskaper som vänder sig till kvinnor och till underrepresenterade minoriteter. En kurs i kryptering kan vara ett sätt att väcka intresset för matematik.
Mathematics teaching 208, 2008: maj – En lektion som introducerar exponentialfunktioner och speciellt talet e. Om positiva attityder till matematik. Om decimalkomma och andra små men viktiga tecken eller ord i matematiken. Västerländska, ibland problematiska, influenser på matematikundervisning på Bali. Använda problem från NRICHs webbplats för att stimulera det matematisk tänkandet bland lågpresterande elever. Problemsida.
School, science and mathematics 2008:4 – Studenter anser att matematik är ett genusneutralt ämne, men gymnasieelever menar att det finns skillnader i pojkars och flickors framtoning på lektionerna och hur de behandlas. Undersökning visade att lärarstuderande vid räkneoperationer var osäkra på i vilken ordning uträkningarna skulle ske.
LMNT-nytt 2008: 1 – Svante Silvén ger synpunkter på svensk matematikundervisning samt i en senare artikel sina positva erfarenheter av problemlösningsträning.
KOM 2008:2 – Om en fortbildningskurs i vuxnas matematiklärande för komvuxlärare från 2006.
Forskning & framsteg 2008:4 – Intervju med Kerstin Pettersson angående hennes avhandling om ingenjörsstudenters matematikkunskaper.
Educational studies in mathematics Vol. 68(2008):1 – Studenters begreppsbilder angående derivata. Columbianska lärares syn på sin egen undervisning i tidig algebra.
Journal for research in mathematics education 2008:3 – Utvecklingen av matematiska kunskaper som sker då en lärare i undervisningen arbetar inom studenternas ”zones of proximal development” och ”zones of potential construction”. Att lära sig bråkräkning och kunna applicera det på nya områden.
Förskolan 2008:5 – Flera artiklar handlar om förskolan på Nya Zeeland.
Pedagogisk forskning i Sverige 2008:1 – Kan rap spela en roll i folkbildning och pedagogik? Är skolinspektion betydelsefull eller rent av kontraproduktiv?
LMFK-bladet 2008:3 – I danska gymnasier skriver elever med matematik som huvudämne skriftlig uppgift om matematik i kombination med ett annat ämne. En lärare vid det biovetenskapliga institutet i Köpenhamn ger sin syn på matematikundervisningen i matematik. Matematiktävlingar 2007-08. Krypteringsmaskinen Enigma i Bletchley Park. Multiplikationstabell för udda tal – historik samt hur man finner faktorerna.
International journal of computers for mathematical learning 2008:1 – Konstruktion av en mikrovärld för att stödja studenternas undersökning av oändliga processer. Rundade fraktaler.
Journal of science and mathematics education in Southeast Asia 2007:2 – Kompetensundervisning i problemlösning för gymnasielärare i matematik i Indonesien – artikeln presenterar även lärarnas utvärdering av kursen.
Mathematical thinking and learning 2008:2 – Bevis i matematikundervisningen och studenternas förmåga till deduktiva resonemang. Att läraren i den matematiska diskussionen upprepar elevernas uttalanden sägs främja en djupare förståelse för begrepp.
Forum for matematikkens didaktik 2008:2 – Rapport från det nya NAVIMAT, Nationale videncenter for matematikdidaktik. Ett Nordplus Voksen-projekt, där Åsö vuxengymnasium i Stockholm är initiativtagare, startade hösten 2007 och ska vara en bro mellan forskning och undervisning i vuxnas matematiklärande. Att sätta visuella bilder på matematiken.
Science & education 2008:6 special issue: Select papers from the Third Hellenic History, Philosophy and Science Teaching Conference.
Normat 2008:1 – Första delen av tre av en intervjuer med den norske nyss bortgångne matematikern Atle Selberg. Formler för att beräkna pi från Kerala i sydvästra Indien från 1500-talet.
Normat 2008:2 – Andra delen av intervjun med Atle Selberg. Ett brev från Atle Selberg och två från Hermann Weyl. Lite kuriöst angående tal och rutor i bingospel.
Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!