Tidskriftsnytt, maj, 2011

Mathematics Teacher vol. 104(2011):8 – Att så effektivt som möjligt använda tillgängliga teknologiska hjälpmedel för matematikundervisningen. Att studera kartor i olika skalor är ett bra exempel på tillämpning av matematiken.
International Journal of Science and Mathematics Education (peer reviewed) 2011:2 Special issue: Enhancing the participation, engagement and achievement of young people in science and mathematics education – Undersökning av möjligheten att i engelska gymnasieskolan (motsvarande) införa en ny matematikkurs, vilken kvalificerar till högre studier.
Educational Studies in Mathematics (peer reviewed) vol. 76(2011):2 – Ett inlägg i debatten om etnomatematik, där kritik har framförts vad gäller epistemologiska och pedagogiska aspekter, samt framförs argument för en djupare teoretisk diskussion i ämnesområdet.
Mathematics Teaching in the Middle School vol. 16(2011):8 – I årskurs fem arbetade man med addition och subtraktion med hjälp av en whiteboard och även med virtuellt ”konkret” material i sina laptop. Problemet med läroböckernas exempel vars innehåll eller sammanhang elever med annan kulturell bakgrund inte alls känner igen.
School Science and Mathematics Fritt tillgänglig på The Free Library! 2011:4 – En turkisk undersökning bland blivande lärare visade att matematik varken är ett ämne med genusskillnader eller att de studerande har sådana föreställningar om ämnet. En jämförelse mellan blivande grundskollärare i Taiwan och USA visar att de taiwanesiska lärarkandidaterna har bättre kunskaperna i alla områden vad gäller bråkräkning.
NOMAD, Nordisk Matematikkdidaktikk (peer reviewed), Nordisk matematikdidaktik 2010:4 – Utvecklingsprocessen från studerandeidentitet till identitet som matematiklärare.
Teaching Children Mathematics vol. 17(2011):8 – Att bygga med legobitar i bråkundervisningen är ett sätt att se helhet och delar. Matteklubb med barn från förskolan till årskurs tre, där elever från högre årskurser är med som assistenter.
Educational Studies in Mathematics (peer reviewed) Vol. 77(2011):1 – Hjälp med matematikläxan från familjemedlemmar kan leda till känslomässigt och matematiskt trauma – intervju med två 10-åriga flickor. Gert Schubring skriver om den samstämmighet som råder bland matematiker och matematikundervisare att exempel från matematikhistorien är rika källor till framgångsrika lektioner, en uppfattning han menar kan ifrågasättas.
Mathematics Teaching Flera artiklar tillgängliga online! 222 2011: maj – ”Vilket tal kommer sen?” är en lektionsaktivitet som använts av artikelförfattaren med lyckat och ständigt varierat resultat. I Uganda lär sig barnen räkna med pinnar och vet inget annat sätt, vilket är till men för taluppfattningen.
Investigations in mathematics learning (peer reviewed) 2011:3 – Undersökningar har visat att flickor är duktigare än pojkar på räkning i grundskolan, men i högstadiet har pojkar ett litet övertag i problemlösningsuppgifter.
The American Mathematical Monthly 2011:5 – Stora problem med standardbaserade matematiktest. Att placera en oliksidig triangulär kaka i en låda med spegelvänd form.
Origo 2011:3 – Matematikundervisning i Matteborgen i skolan Fridas Hage på Tjörn. Cecilia Kilhamn om undervisningen av negativa tal. Svenskläraren som anser att han haft mest nytta av skolämnet matematik.
Normat – Nordisk Matematisk Tidskrift 2010:4 – Ulf Persson skriver om oktaedrar. Angående bevis av Euklides Lemma. Problem samt lösningar till problem i tidigare nummer.
Mathematics Teacher Vol. 104(2011): 9 – Problemlösning utifrån Skattkammarön – alltså hitta en nedgrävd skatt med hjälp av några ledtrådar – visar att lösningar kan uppnås på olika vägar och ger läraren möjlighet att diskutera med klassen om vad som är ett intressant problem. Att rita ett bevis till en matematisk utsaga ger eleverna övning i att resonera matematiskt utifrån ett problem.
Matematik 2011:3 Tema-nummer om mönster – Frode Rönning skriver om symmetrier i islamiska mönster. Elever i årskurs sex arbetar med fibonacciserier.
The College mathematics journal 2011:3 – Den filosofi du som lärare har om matematiken (också den du inte har) förmedlar du och för vidare till dina studenter. Gruppteori och algebra är matematiken bakom kyrkklockornas ringning.
Mathematical thinking and learning (peer reviewed) 2010:4 – Med anledning av klyftan mellan matematikundervisningen på gymnasiet och universitetet tillfrågades gymnasielärare vilken användning de har av sin universitetsutbildning i matematik och hur viktig den är i deras undervisning. Studenter med svårigheter i algebra gick en sommarkurs där de presenterades för flera strategier i problemlösning, vilket de upplevde som positivt och gjorde att de förstod bättre, medan de för de mesta höll sig till de strategier de var vana vid och kände sig trygga med.
Mathematical Spectrum 2011:3 – Om delbarhet och periodicitet i fibonacciserier. Fibonacci-, Lucas- och Pellnummer och deras samband med Pascals triangel. Problem och lösningar inskickade av studenter.
ZDM, International journal on mathematics education (peer reviewed) Fritt tillgänglig online! 2011:2 Special issue: Examples in mathematical thinking and learning from an educational perspective – Analys av den process det innebär att konstruera exempel. Att konstruera matematikuppgifter som kräver bevisning och en diskussion om generella bevis eller tillfälligheter.
LMNT-nytt 2011:1 – Exempel med symbolhanterande räknare i undervisningen, där eleverna själva kan upptäcka samband. Nya matematikproblem och lösningar.

Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!