Tidskriftsnytt, mars, 2006

KOM, Kommunikation mellan vuxenutbildare 2006:1 – En ny myndighet för vuxnas lärande föreslås i en delrapport från enmansutredningen Vuxnas lärandeutredning. Lägesrapport från Valideringsdelegationen. Konferenser, kurser och symposier.L’enseignement mathématique 2005:3/4 – Diskussionsdokument för ICME 17 Study om digital teknologi och matematikundervisning. En rapport om matematikhistoriens roll i matematikundervisningen. En bibliografisk del på 40 sidor.
MT incorporating Micromath 2006: mars (195) – Klassrumsaktiviteter för 9-14 år såsom beräkning av omslagspapper och snören för olika paket, geometrispel, addition- och subraktionsspel med mera. Upptäckarglädje eller likgiltighet inför matematatikuppgifter. The Decimal Helical Number Line (eller Numdrum) – ett sätt att underlätta matematiska operationer för barn http://www.atm.org.uk/reviews/equipment/numdrum.html. James Robinson ger sin syn på vad matematik handlar om. Gör det någon skillnad om man har grupparbete eller arbetar individuellt på matematiklektionerna?
NOMAD 2005:3/4 – Är självförtroende i matematiklärandet en könsfråga? Några av doktoranderna i nordiska forskningsskolor skriver om sina projekt. En presentation av den Nordiska forskningsskolan.
Tidskriftsnytt

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!