Tidskriftsnytt, oktober, 2007

Matematik (Danmark) 2007:5 – Hur går det med matematiklärarutbildningen då utbildningen i framtiden flyttas från ett seminarium till en professionshögskola? Kritisk artikel om de nationella proven för årskurs 6. Programmet Datameter lämpar sig väl för att undersöka data, upprätta statistik, observationer med mera.Australian primary mathematics classroom 2007:1, Chance & Data Focus Issue – Arbeta baklänges: överföra orubricerade grafer till möjliga tolkningar/berättelser. Sannolikhetsövningar med lyckohjul. Använda intresseväckande exempel i problemlösningen.
Australian primary mathematics classroom 2007:2 – Rekommendationer att arbeta mer med huvudräkning och tips till lärare hur man kan gå till väga. Förstå väldigt små tal som exempelvis en miljarddel. Arbete med playdough underlättar bråkräkningen. Täringsspelet Fraction Dice Addition övar omvandling av bråk med olika nämnare till hela tal. Matematiken som finns runt omkring oss samt definition av ordet numeracy.
International journal of mathematical education in science and technology 2007:5 – Experiment på Ithaca College att låta studenter syssla med forskning i matematik. I en problemlösningskurs för förstaårsstudenter använde man sig av idéer från Polya och lät studenterna skriva i grupper.
International journal of mathematical education in science and technology 2007:6 – Studenter, som tagit examen på olika nivåer i matematik, sa i en intervjuundersökning, att ett av de bästa sätten att lära sig är då man ska undervisa eller redogöra något inför sina kollegor eller kurskamrater. En lärarkandidat kom på ett sätt att geometriskt representera en fjärdedel, vilket har lett till nya metoder i matematikundervisningen vad gäller visualisering av bråk.
MathEduc Vol. 39(2007): 1 – Är numera endast en bibliografi.
Illustrerad vetenskap 2007:15 – År 2006 presenterade matematiker ”världens högsta primtal” bestående av 9.808 358 siffror: 2 upphöjt till 32.582.657 -1.
Forskning & framsteg 2007:6 – Helena Korp som forskar om de nationella proven intervjuas bland andra om betyg och kunskap. Konsten att mäta stjärnors ålder.
PRIMUS (Problems, resources and issues in mathematics undergraduate studies) 2007:3 – Författaren beskriver en universitetskurs i olika kulturers matematik. I Mathematical idol, en modifiering av TV-underhållningen American Idol, presenterar de studerande ett problem och redogöra för hur de löser problemet, varpå deras lösning bedöms och även hur de förklarar den.
KOM 2007:3 – Flera artiklar om EU-projekt, bland annat om utbildning till EU-projektsamordnare. Anmälan av faksimilutgåva med nyöversättning av Comenius verk Den synliga världen.
Förskolan 2007:8 Tema: Lärarutbildning – Påannonsering av boken Matte på burk : en arbetsmetod för förskolan. Förskollärarutbildningen i förändringens tid. En historik över förskolläraryrket.
Språktidningen 2007:2 – Kan man medicinera bort läs- och skrivsvårigheter? Robot och spädbarnsjoller hjälper oss att undersöka hur vi lär oss språk. Ilska över särskrivningar.
Mathematics teacher Vol. 101(2007): 3 – Med grafiska handräknare studerade en åttondeklass hur ekosystemet och utrotningshotade arter reagerar på yttre påverkan. FN:s Human Development Index som utgångspunkt för flera matematiska aktiviteter.
Mathematics teaching in the middle school Vol. 13(2007): 3 – Läraren i konst lät sjundeklassarna arbeta med geometri och arkitektur och bygga en konstruktion stor som ett rum. Är människokroppen dimensionerad enligt gyllene snittet? Ett roligt, lärorikt spel om mått: Metric madness.
Teaching children mathematics Vol. 14(2007):3 – Logiska block för övningar i bråk och rättvis handel. En lågstadielärare berättar om sin utvecklading under de år hon började applicera forskningsbaserade metoder i matematikundervisningen.
MatematikMagasinet nr 36 2007: oktober – Studentexamensuppgifter i matematik för särskilt begåvade elever i Serbien 1998. Trigonometriska uppgifter. Om avståndsbestämning från en punkt på ena sidan älven till en punkt på andra sidan. Uppgifter som läsarna uppmanas att lösa.
Qvartilen 2007:3 – Reseberättelse från konferens i industriell statistik i Glasgow. På jakt efter mål för forskarutbildningen i matematisk statistik har man ställt frågan och i detta nummer fått ett svar på ”Hur skulle du vilja bedriva forskarutbildningen?” Kåseri om statistik som tillämpning.
International journal of mathematical education in science and technology 2007:7 – Numret innehåller valda bidrag från en konferens i Calafate Delta, Argentina (Sixth Southern Conference on Undergraduate Mathematics and Statistics Teaching and Learning) – Ett test som skulle kunna hjälpa nybörjarstudenter vid universitetet att bedöma om de kan klara av den svåraste mattekursen. På universitetet i Sydney har man ”preparandkurser” för de studenter som inte har tillräckliga förkunskaper – här presenteras den i matematik. Att ha matematisk kompetens – betyder det enbart att vara skicklig i matematik?
Pedagogisk forskning i Sverige 2007:2 ”Specialpedagogik” – Ann Ahlberg ger en tillbakablick, beskriver nuläget och blickar framåt. Forskning i ämnet – här framförallt i läsforskning. Om alternativa pedagogiker och inkluderingssvårigheter på grund av skillnader i kulturellt ursprung eller klasstillhörighet.
NCMT News bulletin 2007:3 – Matematikern Hyman Bass har tilldelats utmärkelsen The National Medal of Science and Technology. Angående miniräknare och datorer i matematikundervisningen.
Educational studies in mathematics 2007:3 – Per Nilsson har en artikel om hur elever kan hantera sannolikhetsaspekten i anslutning till tärningsspel. Betydelsen av lärares matematikkunskaper för diskrepansen mellan den rekommenderade variationen i problemlösningsundervisning och lärares faktiska undervisning – samt plädering för ett gemensamt språk bland matematikutbildare. Matematikbiografi – en metod att beskriva hur en persons matematiska identitet konstrueras.
Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!