Tidskriftsnytt, oktober, 2011

Australian Mathematics Teacher Fritt tillgänglig på The Free Library! 2011:3 – Att använda webben för matematikundervisningen. Arbete med öppna problem med hjälp av fotografier.
Australian Primary Mathematics Classroom Fritt tillgänglig på The Free Libarary! 2011:3 – Gardinvajer som konkret material för att undervisa om bråk och decimaler. Barnen i klassen fick låna lärarens kamera och fotografera matematiska föremål eller situationer i hemmet, vilket gav läraren både en insikt i vad barnen uppfattar som matematiskt och utgångspunkter för undervisningen.
Normat – Nordisk Matematisk Tidskrift 2011:1 – En artikel som förklarar begreppet tropisk geometri, dito algebra, polynom och kurvor.
Matematik, Danmark 2011:5 – Artiklar om slutproven i matematik. Den nordiska matematiktävlingen för årskurs 8 i Reykjavik. En matris för hur man kan arbeta med matematik och ekonomi.
Matematik, Danmark2011:6 – Att gå i nian och inte förstå de matematiska texterna. Appar i matematikundervisningen på högstadiet. Mönster med noshörningsstenar.
Mathematics Competitions 2011:1 – Ett problem med grafteori från förra årets matematikolympiad i Colorado. Några lämpliga övningsproblem för ungdomar som vill delta i juniorolympiader.
TME, The Mathematics Enthusiast (peer reviewed) Fritt tillgänglig online! 2011:3 Bearbetade artiklar från förra årets PME-NA konferens – Lyn D. English om barns stora inlärningspotential och att de har förmåga att hantera krävande uppgifter. Om progression i lärandet samt lärvägar.
Mathematics Teaching in the Middle School Vol. 17(2011): 3 – Rättvisefrågor i problemlösning anknyter till elevernas liv. Elevernas spatiala förmåga utmanas vid origamiövningar. Man kan hitta en hel del geometri i barn- och ungdomsböcker.
Teaching Children Mathematics Vol. 18(2011): 3 Focus issue: The value of Why – Uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och vägleda dem att utveckla sina funderingar till en högre nivå.
Journal für Mathematik-Didaktik (peer reviewed) 2011: 2 – Studie om hur gymnasieelever använder sina matematikläroböcker. Genom en kombination av olika epistemologiska teorier beskrivs studenters matematiska utforskningar som experimentering.
Mathematics Teacher Vol. 105(2011): 3 – Afrikanska skålar i spiralmönster tillverkade av telefontråd ger uppslag till ett annorlunda sätt att konstruera grafer. Kraven i den matematiska delen av intagningsproven till koreanska college. En undersökning av ytan och volymen av en sfär kan börja med att skala en apelsin.
Educational Studies in Mathematics (peer reviewed) Vol. 78(2011): 2 – Genom videofilmning under en termin av matematiklektionerna i en universitetskurs, flera intervjuer med både läraren och studenterna kunde man finna ett mönster av diskursen i denna kurs. Om etnomatematik, multimatematik eller om det överhuvudtaget är matematik som kan beskriva hur barn och vuxna navajoindianer i Arizona kan orientera sig i otillgängliga landskap.
ZDM, International journal on mathematics education (peer reviewed) 2011: 5 Tema: Learning, teaching and using measurement – Utifrån de mätningar som är nödvändiga inom tillverkningsindustrin diskuterar Noss med flera skolundervisningen i mätning, teknologins roll i mätningar på gott och ont med mera. Utvärdering av ett längdmätningsprojekt med några förskolebarn samt barn från årskurs ett, där barnen lärde sig att använda olika måttstockar och där somliga barn gjorde stora framsteg då de lärde sig behärska vokabulären.
Research in mathematical education, journal of the Korean Society of mathematical education Series D (peer reviewed) Fritt tillgänglig online! (Korea) 2011: 1 – En undersökning av geometriskt tänkande hos elever i årskurs 1 – 3 i Thailand baserat på van Hieles nivåer.
Research in mathematical education, journal of the Korean Society of mathematical education Series D (peer reviewed) Fritt tillgänglig online! (Korea) 2011: 2 – Thailändska lärares inställning till Lesson study som fortbildning och till de förändrade arbetssätt som detta innebär. En historisk översikt över kinesisk matematikundervisning på gymnasiet under 1900-talet.
Mathematics Education Research Journal (peer reviewed) Fritt tillgänglig online! 2011: 2 Tema: Mathematics education in rural schools – Matematikundervisnings villkor på gymnasienivå i landsbygdsskolor och vari svårigheterna kan ligga. Ett samarbetsprojekt mellan forskare från Sverige, Papua Nya Guinea och Nya Zeeland om matematikundervisningen bland ursprungsbefolkningen resulterade i en kritisk pedagogik med hänsyn tagen till platsen och kulturella aspekter – ett ekokulturellt perspektiv på matematikundervisningen.
Mathematics Education Research Journal (peer reviewed) Fritt tillgänglig online! 2011: 3 – I New South Wales, Australien intervjuades elever i 12 årsåldern om vad de tyckte var god matematikundervisningen och hur de definierar en duktig matematiklärare.
Mathematics Magazine 2011: 4 – Squigonometry – en cirkel som inte riktigt är en cirkel utan mer en squircle med fyra symmetrilinjer. Ett bildbevis angående Fibonaccis parallelltrapetser.
Journal of Mathematics Teacher Education (peer reviewed) 2011:5 – En studie där man undersökte lärares förväntningar inför fortbildningskurser och hur de sedan överensstämde med de upplevda erfarenheterna. Om studenters fördjupade matematiska tänkande under klassrumsdiskussioner och betydelsen av lärarens matematiska kunskaper för att undervisningen ska få dessa effekter.
International Journal for Technology in Mathematics Education (peer reviewed) 2011:3 – Vilka möjligheter och fördelar finns med e-learning i universitets matematikundervisning om man som teoretisk ram använder sig av Brousseaus ”didaktiska situation”? Presentation av en forskningsstudie om förskolebarn i åldern tre till sju år och deras kunskapsutveckling av ordningstal i en multimediamiljö.
The American Mathematical Monthly 2011:8 – Om den 71:a William Lowell Putnam matematiktävlingen och resultaten därifrån. Om semiperimeter och pytagoreiska tripplar. Problem och lösningar.
MatematikMagasinet 60, 2011: oktober – Konstruktion av en regelbunden 17-hörning. Eulers relation fast omvänt. Om intressanta talföljder och periodiska decimalbråk.

Innehåll: MD

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!